Zdieľanie elektriny na Slovensku? Sme stále iba na začiatku, hovorí expert

5. 12. 2023

Energetické spoločenstvá si vďaka rozmachu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) postupne hľadajú svoje miesto aj na Slovensku. Možnosť znížiť si svoje náklady na energie, prípadne docieliť čiastočnú energetickú nezávislosť, patria k hlavným motiváciám subjektov, ktoré momentálne uvažujú o zriadení spoločenstva. O benefitoch a metódach zdieľania elektriny či prekážkach v rozvoji komunitnej energetiky rozprával nezávislý odborník Libor Láznička na konferencii eFocus.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Vlaňajšou transpozíciou smerníc EÚ sa do primárnej legislatívy, zákona o energetike (251/2012 Z. z.), dostala definícia nových hráčov na trhu vrátane energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z OZE. Uvedená zmena si vyžiadala nové pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou ÚRSO a v nadväznosti na to aj úpravu prevádzkových poriadkov distribučných spoločností a prispôsobenie informačných systémov. „Dnes môžu zdieľať elektrinu aktívni odberatelia a energetické spoločenstvá,“ vysvetlil Libor Láznička, člen výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).  

Od ÚRSO až po registráciu v OKTE: Ako rozbehnúť energokomunitu?

Osvedčenie pre energetické spoločenstvo vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Získať ho môže právnická osoba, ktorá splní podmienky stanovené v legislatíve. Základným kritériom je, že činnosť energetickej komunity nemôže byť vykonávaná za účelom zisku. ÚRSO doteraz vydal iba jedno takéto osvedčenie pre subjekt z Prešova - v júli 2023.

Prvá komunita nesie príznačný názov "Prvé Energetické Spoločenstvo na Slovensku". Firma, ktorá stojí za týmto subjektom, dlhodobo pôsobí v oblasti správy bytového domu.

Čítajte ďalej:

  • ako je dnes možné benefitovať zo zdieľania elektriny
  • úloha projektu EDC v rozvoji komunitnej energetiky
  • aké metódy zdieľania existujú a ktorá sa uplatňuje v SR
  • ÚRSO: Množstvo dotazov a očakávaní, ale málo skúseností
  • ZDE: Dodávatelia nečakali na EDC, ponúkajú inovatívne produkty

Ďalším krokom je registrácia skupiny zdieľania v spoločnosti OKTE. Pod skupinu zdieľania môže byť priradené iba jedno odberné a odovzdávacie miesto (OOM), nemôže paralelne v jednom momente takto existovať viacero OOM v rámci skupiny. Podmienkou je tiež priebehové meranie. „OOM musia byť merané priebehovo, pretože zdieľanie sa vyhodnocuje v 15-minútovom rastri,“ zdôraznil Láznička. V nadväznosti na to je podľa odborníka nevyhnutné aktualizovať technické parametre výrobných zariadení, prípadne zariadení na akumuláciu energie. „Výrobné zariadenie nesmie byť zaradené do podpory výkupom,“ dodal.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať