Založili spoločný podnik. SPP a odpadová firma spájajú sily

28. 6. 2023

Štátny SPP a spoločnosť Brantner založili spoločný podnik so zámerom vybudovať na Slovensku centrá pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov. Investori majú v hľadáčiku štyri lokality, v ktorých plánujú ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán, kompost a tuhé alternatívne palivá.

Zdroj: SPP, a.s.

Už v roku 2021 predstavili Slovenský plynárenský priemysel a spoločnosť Brantner, tunajšia dcéra rakúskeho odpadového giganta, spoločný zámer vybudovať v Nových Zámkoch centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu. Automatizovaná prevádzka mala byť schopná ekologickým spôsobom spracúvať komunálny odpad, ktorý končí na skládkach. 

Spolupráca napokon prerástla do založenia spoločného podniku, ktorý ponesie názov CEBZ s.r.o. Zástupcovia vedenia oboch firiem dnes v Bratislave podpísali zakladateľskú zmluvu. Podpis zmluvy nadväzuje na memorandum o spolupráci spred dvoch rokov. 

Technológie, ktoré bude spoločná firma rozvíjať, majú na jednej strane podporiť vyššiu recykláciu odpadov a znížiť mieru skládkovania a na druhej strane zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív (TAP). 

V čom spočíva technológia tuhej fermentácie

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov využívajú moderné triediace technológie a v procese spracovania biologickej zložky odpadu využívajú proces tzv. suchej fermentácie. Na rozdiel od bežných bioplynových staníc pracujú s tuhšou zložkou a s oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie, ktoré je vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu, nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy.

Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu a dopravy (využiteľné ako alternatívne palivo bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa pritom uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

Okrem Nových Zámkov investori uvažujú aj nad ďalšími lokalitami. Technologické centrá spoločnosti CEBZ by mohli vzniknúť aj v Martine, v Poprade alebo regióne Gemera.

Zdroj: SPP, a.s.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať