Výstavba geotermálnej elektrárne na Slovensku je bližšie k realite

27. 4. 2023

Envirorezort dal zelenú projektu výstavbe geotermálnej elektrárne v okrese Prešov. Zámer firmy PW Energy postaviť elektráreň, ktorá by dokázala využiť energiu zemského jadra za účelom produkcie elektriny, sa môže po dvoch rokoch posunúť do fázy realizácie. Spustenie do prevádzky sa očakáva v roku 2028. Otázne je financovanie projektu.
Zdroj: Freepik

Napriek tomu, že potenciál geotermálnej energie u nás je obrovský, Slovensko na svoju prvú geotermálnu elektráreň stále čaká. Toto by sa už onedlho mohlo zmeniť, pretože projekt košickej spoločnosti PW Energy, ktorý bol predložený ekológom ešte v júni roku 2021, nedávno prešiel úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Lokalita projekt v katastrálnom území Ľubotice v okrese Prešov bola vytipovaná na základe geologického a neskôr seizmického prieskumu v rokoch 2018 a 2022, na ktorom pracovali domáci a zahraniční experti. Nasledovať bude fáza realizácie, v rámci ktorej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu, ktorým sa overí predpoklad vyhovujúcich parametrov hydrogeotermálnych podmienok v horninovom podloží zvybranej lokality. „Ide o významný míľnik v snahe využívať aj na Slovensku geotermálnu energiu na energetické účely v čo najväčšej miere. Geotermálna elektráreň je stabilný, takzvaný base load zdroj bez nutnosti platiť za CO2 povolenky, čo je aktuálna téma v rámci novej legislatívy EÚ," povedal na margo rozhodnutia envirorezortu Milan Jankura, predseda predstavenstva PW Energy.

Využitie potenciálu geotermu si vyžiada vrty v hĺbke 3 - 4 kilometre

Účelom prieskumného vrtu s predpokladanou hĺbkou 3500 - 4000 metrov bude overenie hlbinnej geologickej stavby a hydrogeotermálnych pomerov v území. „Z prieskumného vrtu očakávame na povrchu prítok geotermálnej vody s teplotou približne 140 °C . Vychádzame z údajov, ktoré prešovskú kotlinu hodnotia z hľadiska geotermálneho potenciálu ako jednu z najperspektívnejších oblastí na Slovensku," priblížil projektový manažér Michal Mašek.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať