Vyhláška ÚRSO: Regulačný vzorec pre výrobcov bude viac zohľadňovať aktuálny vývoj cien primárnych palív

17. 5. 2023

Metodika výpočtu korekcie, ktorá je kľúčová pre indexáciu výkupných cien elektriny pre výrobcov, bude flexibilnejšie zohľadňovať aktuálny vývoj cien vstupných surovín. Vyplýva to z predloženého návrhu vyhlášky od ÚRSO. 

Zdroj: Freepik
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností. Na základe neho by sa mal od budúceho roku, resp. počas celého šiesteho regulačného obdobia až do 31. decembra 2027, uplatňovať nový spôsob výpočtu korekcie na vstupné suroviny. 

O čo ide? 

Vývoj na energetických trhoch v Európe počas krízových rokov sa neodrazil len v cenách elektriny alebo plynu, ale zásadným spôsobom ovplyvnil aj náklady na ďalšie vstupné suroviny, ktoré dramaticky stúpali. V prípade mnohých bioplynových staníc na Slovensku išlo najmä o rastúce výdavky na kukuričnú siláž a ďalšie variabilné náklady, ktoré spôsobili, že výkupné ceny elektriny nepokrývali skutočné náklady mnohých výrobcov. Niektorí z prevádzkovateľov museli preto buď utlmiť činnosť alebo zavrieť svoje prevádzky úplne.

Doterajšia metodika ÚRSO pre výpočet korekcie na vstupné suroviny sa viaže k časovému odstupu až 24 mesiacov. Pri výpočte výkupných cien elektriny sa tak zohľadňujú ceny palív spred dvoch rokov, ktoré častokrát nereflektujú aktuálne pohyby na trhu. Toto sa má zmeniť. 

Čítajte ďalej:

  • Ako sa zmení výpočet korekcie pre výrobcov
  • Prečo bude výpočet korekcie objektívnejší
  • Precizovanie prolongačných výpočtov
  • Korekcia na nákup emisných kvót a ďalšie zmeny

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať