Vyhlásili novú výzvu na modernizáciu bioplyniek. Podpora smeruje aj na biometán

18. 8. 2023

Výrobcovia elektriny z bioplynu sa môžu zapojiť do novej výzvy ministerstva hospodárstva za viac než 26 miliónov eur, ktorá je určená na modernizáciu zariadení a tiež transformáciu na biometánovú výrobu. Otvorená je do konca októbra. Aké projekty sa môžu prihlásiť, čo všetko treba priložiť k žiadosti a ako sa budú žiadosti hodnotiť?
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Po viac než polroku sa prevádzkovatelia bioplynových elektrární opäť dočkali. Ministerstvo hospodárstva SR včera 17. augusta 2023 vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na modernizáciu bioplyniek, ktorej súčasťou sú aj projekty transformácie na biometánové stanice. Celková alokácia je 26,3 miliónov eur, z toho až 17 miliónov je určených na biometán, zvyšok na modernizované bioplynky vyrábajúce elektrinu.

Vlani bolo ministerstvo nútené zrušiť kombinovanú výzvu na bioplyn/biometán, keďže vznikli pochybnosti o tom, či biometán bol podľa pôvodného textu Plánu obnovy oprávnený na podporu. Po revízii slovenského plánu, ktorú vláda schválila v apríli a Rada EÚ v júli, už tomu nič nebráni.

Maximálna výška prostriedkov z Plánu obnovy na klasické bioplynky je stanovená na 1 milión eur, v prípade prechodu na biometán je hranica na projekt vo výške 1,5 milióna eur. Zároveň platí pravidlo maximálnej intenzity pomoci na jeden projekt na úrovni maximálne 45 % z celkových oprávnených nákladov.

Žiadosti len cez nový informačný systém

Dôležitou zmenou oproti predošlým výzvam vyhláseným ministerstvom v rámci komponentu 1 Plánu obnovy je, že podávanie žiadostí vrátane príloh sa povinne realizuje len prostredníctvom nového informačného systému Plánu obnovy - ISPO, do ktorého je nutné sa vopred zaregistrovať. ISPO sa už plošne používa pre všetky výzvy a komponenty Plánu obnovy. Po elektronickom vyplnení dokumentov je následne treba podpísaný sumár žiadosti vygenerovaný informačným systémom doručiť na ministerstvo buď prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, a to všetko treba stihnúť do termínu uzavretia výzvy, ktorý je stanovený na 31. 10. 2023.

Kto sa môže prihlásiť?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať