Vybrali dodávateľa. Prečerpávačku Čierny Váh čaká modernizácia

17. 1. 2024

Slovenské elektrárne sa púšťajú do obnovy prečerpávacej elektrárne Čierny Váh. Zákazku v hodnote 17,6 mil. eur na modernizáciu turbogenerátora TG5 získala česká spoločnosť Litostroj Engineering. Hlavné práce budú prebiehať v budúcom roku. Spustenie do prevádzky sa očakáva v prvom kvartáli roku 2026.

Zdroj: EPH

S inštalovaným výkonom 735,6 MW je Čierny Váh najväčšou prečerpávacou elektrárňou na Slovensku. Okrem produkcie elektriny, priemerná ročná výroba predstavuje 200 GWh, zohráva Čierny Váh kľúčovú rolu v poskytovaní podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

Pokiaľ ide o technické parametre, Čierny Váh disponuje kombináciou šiestich Francisových turbín a jednej Kaplanovej turbíny, čo umožňuje efektívne využitie akumulovanej vody z hornej nádrže, ktorá sa prečerpáva z dolnej akumulačnej nádrže bez prirodzeného prítoku. Horná nádrž funguje ako hlavný zdroj pre výrobu elektriny, zatiaľ čo dolná nádrž, ktorá je umiestnená na toku rieky Čierny Váh, slúži ako podporný prvok systému.

V prevádzke vyše štyri dekády

Hydroelektráreň sa vyznačuje výnimočnými operačnými vlastnosťami. Priemerný regulačný rozsah jednej turbíny sa pohybuje od 70 MW do 114,3 MW, vďaka čomu dokáže rýchlo reagovať na zmeny v zaťažení elektrizačnej sústavy. Pokiaľ ide o poskytovanie podporných služieb pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), hydroelektráreň Čierny Váh je certifikovaná realizovať aj tzv. štart z tmy, ktorý slúži na obnovenie dodávok elektriny z beznapäťového stavu po čiastočnom alebo úplnom kolapse sústavy. 

Do prevádzky bola uvedená v roku 1982. Slovenské elektrárne začiatkom minulého roka predstavili úradom zámer modernizácie, ktorej cieľom je  zvýšiť energetickú efektívnosť a predĺžiť životnosť hydroelektrárne. Projekt sa týka modernizácie turbíny TG5 a blokového transformátora T3. Cieľom týchto zmien je zvýšenie účinnosti turbíny o 4 % a čerpadla o 1,5 %, čím sa dosiahne efektívnejšie využitie hydroenergetického potenciálu pri výrobe elektriny.

Víťazom tendra sa stala česká firma Litostroj Engineering a.s., ktorá sa špecializuje na dodávku technológií a modernizácie hydroelektrární. Hodnota zákazky predstavuje 17,6 mil. eur. 

Čítajte ďalej:

  • technická špecifikácia
  • harmonogram projektu
  • financovanie modernizácie

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať