Vláda odsúhlasila postup pri útlme baníctva a spôsob pokračovania VHZ

12.12.2018

Členovia exekutívy schválili náčrt ako riešiť transformáciu hornej Nitry. Skráti sa tiež termín a zmení dôvod pre ďalšie dotovanie spaľovania domáceho uhlia.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.

Ministri dnes schválili materiál, ktorý navrhuje východiská pre riešenia situácie spojenej so skrátením dotácií na výrobu elektriny z domáceho uhlia a následným vývojom v súvislosti s plánovaným útlmom banskej činnosti v regióne horná Nitra. Úpadku baníckeho regiónu má zabrániť štrukturálna zmena fungovania hospodárstva podobne ako sa rieši znižovanie ťažby uhlia v ďalších krajinách EÚ. Posledná baňa Nováky by sa mala uzatvoriť do roku 2027.

Na uhlie stále pôjdu asi 4 % z ceny elektriny

Ministerstvo hospodárstva zároveň predložilo návrh opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany. Dotovanie ťažby a spaľovanie uhlia v elektrárni Nováky má pokračovať do konca roka 2023.

Pokračovanie vo VHZ pritom zvyšuje koncové ceny elektriny pre všetky skupiny odberateľov. Podľa odhadu ministerstva bude naďalej vstupovať do tarify za prevádzkovanie systému (TPS) vo výške asi 5,10 €/MWh. Domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3 000 kWh tak každý rok počas platnosti VHZ prostredníctvom TPS zaplatí sumu približne 15,30 eur. Priemyselný podnik s ročnou spotrebou 100 GWh zase na uhlie každoročne prispeje sumou asi 450 tisíc eur.

Až po skončení platnosti VHZ sa koncové ceny elektriny z tohto titulu znížia. Skrátenie VHZ o 7 rokov oproti súčasnosti bude mať zároveň pozitívny vplyv na životné prostredie. Dôjde k zníženiu emisií znečisťujúcich látok, najmä oxidov síry a dusíka, a tiež k redukcii oxidu uhličitého, a to približne o 1,5 milióna ton CO2 ročne.

Pripomienky a ďalší postup

Materiál prešiel pripomienkovým konaním, do ktorého sa zapojili okrem iného zamestnávatelia, environmentálne organizácie i politici. Kritiku viacerých subjektov vyvolal najmä zoznam projektov, ktorý bol v pôvodnom návrhu a obsahoval výlučne zámery spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Upozornili, že prípadná podpora nemá zvýhodňovať vybraných podnikateľov a odvetvia a má smerovať na najlepšie projekty, ktoré vytvoria udržateľné pracovné príležitosti.

V schválenom dokumente sa napokon objavuje zmienka o zásobníku potenciálnych projektov HBP, avšak zároveň sa uvádza, že „v prípade potreby ich krytia z verejných zdrojov a stimulov budú realizované za rovnakých podmienok a rovnakým procesom posudzovania a hodnotenia ako projektové zámery ostatných zainteresovaných subjektov z podnikateľského sektora, municipalít v regióne so zohľadnením maximálnej miery efektívnosti, účinnosti využitia disponibilných zdrojov“.

Aktuálne sa pripravuje Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra, ktorý by mala vláda schváliť do apríla 2019. Pôvodne mal byť pritom hotový už v tomto roku.

Schválenie útlmu baníctva sa prejaví aj v pripravovanom návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu, ktorý má Slovensko predložiť Európskej komisii do konca roka 2018. Brusel tiež ešte musí schváliť úpravu a pokračovanie VHZ.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK