Viac času pre dodávateľov. Lehota pre zmeny vo fakturácii sa predlžuje

9. 12. 2023

Dodávatelia elektriny budú mať viac času na implementáciu zmien v poskytovaní fakturačných dát a otestovanie systémov. Pre vyúčtovanie spotreby do polovice budúceho roka budú rozhodujúce údaje, ktoré zasielajú  distribučné spoločnosti. 

Zdroj: Freepik

Od polovice januára budúceho roka mala nastať pre dodávateľov elektriny na Slovensku zásadná zmena v oblasti fakturácie. Kým doteraz im údaje potrebné na vyúčtovanie za združenú dodávku elektriny poskytovali regionálne distribučné spoločnosti, od 15. januára 2024 mala túto úlohu prebrať spoločnosť OKTE, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, ktorá od 1. októbra 2023 spustila prvotnú fázu Energetického dátového centra (EDC).

Z pohľadu dodávateľov elektriny ide o zásadnú úpravu, ktorej musia prispôsobiť svoje IT systémy. Vrásky na čele im spôsobovala aj meškajúca finálna verzia pravidiel pre výmenu dát zo strany OKTE, ktorá je dôležitá pre ich dodávateľov na zapracovanie zmien v dostatočnom predstihu, ako aj otestovanie nového riešenia alebo vyladenie prípadných nedostatkov.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať