V prvej výzve na nové OZE z Plánu obnovy uspelo viac než 90 projektov

2. 2. 2023

Viac ako 90 žiadostí o investičnú podporu bolo úspešných vo výzve na podporu výstavby nových OZE, ktorú ministerstvo hospodárstva vyhlásilo vlani. Dotácie podporia hlavne vznik fotovoltík. Kto uspel a akú investičnú podporu by mal dostať?

Zdroj: Freepik

Približne pol roka po uzavretí prvej výzvy, ktorú vyhlásilo ministerstvo hospodárstva z Plánu obnovy, konečne poznáme jej výsledky. V krátkej dobe je možné očakávať podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi a začatie prác na projektoch.

Z celkového počtu 116 žiadostí až 24 nesplnilo podmienky poskytnutia dotácie z tejto výzvy, resp. u nich ministerstvo nemohlo overiť podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Štyri fotovoltické projekty síce podmienky splnili, ale neušli sa im peniaze.

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci príprav Plánu obnovy, tzv. komponentu 1, ako aj pri vyhlásení výzvy zdôraznilo, že dotácie sa budú poskytovať v súťaži, pričom kľúčovým parametrom investičnej podpory v rámci aukcie bude nákladová efektívnosť. Oprávnené boli zariadenia na výrobu elektriny z OZE s inštalovaným výkonom od 0,5 MW do 50 MW. V prípade fotovoltických zariadení boli v hodnotení zvýhodnené inštalácie na strechách a stenách budov.

Aké projekty uspeli?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať