ÚRSO zrazil výšku TPS pre rok 2022 o 33 %. Tlak na ceny elektriny sa zmenší

31. 12. 2021

Výška tarify za prevádzkovanie systému (TPS) sa pre rok 2022 znižuje o viac než 33%. Novinkou je aplikácia pásmovej TPS, ktorá pomôže veľkým podnikom. ÚRSO zároveň výrazne zredukoval tarify za distribúciu a prenos. Sieťové poplatky tvoria viac ako polovicu koncovej ceny elektriny. Aj preto budú celkové náklady domácností na elektrinu v roku 2022 asi o 20 % nižšie ako úrad pôvodne avizoval. 

Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na konci roka rozhodol, že výška TPS pre väčšinu odberateľov elektriny na Slovensku sa od roku 2022 znižuje o viac než 33 % na úroveň 15,90 Eur/MWh, čo je medziročne menej o skoro 8 EUR/MWh. Kľúčovými faktormi, ktoré k tomu prispeli, sú implementácia prolongácie podpory, dotácia zo štátneho rozpočtu a zníženie doplatkov na podporu OZE vplyvom vysokých výkupných cien elektriny.

Prostredníctvom tarify TPS sa dotuje nielen systém podpory z OZE a KVET, ale aj výroba elektriny z domáceho uhlia (podpora vo všeobecnom hospodárskom záujme sa má ukončiť od roku 2024), aj niektoré činnosti firmy OKTE. TPS je významnou zložkou koncovej ceny elektriny. Náklady na TPS sú preto dlhodobo záťažou pre domácnosti, ale najmä priemysel.

K zníženiu doplatkov na podporu zelenej elektriny v roku 2022 prispeli vysoké ceny elektriny. Verejnosť mohla na základe pravidelných reportov ÚRSO v končiacom roku 2021 sledovať priebežný stav finančných prostriedkov v systéme podpory OZE a KVET na mesačnej báze. Prebytok sa s najväčšou pravdepodobnosťou využije na splatenie historických deficitov. Regionálni prevádzkovatelia distribučných sústav a OKTE, ktorá od roku 2020 prebrala rolu zúčtovateľa podpory, si nárokujú dokopy 200 miliónov eur. 

Prolongácia podpory prinesie úsporu 70 miliónov eur

Výrazné úspory nákladov priniesla aj implementácia prolongácie podpory o ďalších päť rokov. Hoci pôvodne mala byť založená na báze dobrovoľnosti, pre 445 subjektov sa stala povinnosťou. Podľa oficiálneho zdôvodnenia nastal pri novele zákona 309/2009 zvrat po pripomienke RÚZ. Povinnosť sa odvtedy vzťahuje na dotovaných výrobcov, prevažne fotovoltické elektrárne, ktorých priemerná výška doplatku za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku bola minimálne 75 tisíc eur. 

Dobrovoľne sa do prolongácie zapojilo ďalších 23 výrobcov elektriny zo slnečnej elektriny a jesen subjekt, ktorý prevázdkuje hydroelektráreň. Predbežne sa hovorilo o úspore z prolongácie na úrovni 60 miliónov eur. Po ukončení cenových konaní so všetkými dotknutými výrobcami bude výsledná suma napokon vyššia - zhruba 70 miliónov eur.

K zníženiu hodnoty TPS pomohli aj kompenzácie pre energeticky náročné podniky. Štátna dotácia do systému pre priemyselných odberateľov na rok 2022 predstavuje 40 miliónov.  

Pásmová TPS pre priemyselných odberateľov od roku 2022

Od roku 2022 sa stane realitou aj systém pásmovej TPS, z ktorého zámerom sa ÚRSO pohrával dlhšie. V lete predstavil myšlienku úpravy nastavenia zliav TPS pre cieľové segmenty. Po skončení pripomienkovania a intenzívnych rokovaniach so spoločnosťou OKTE regulátor rozhodol o tom, že od 1. januára sa budú uplatňovať tri výšky tarifných pásiem.

Odberné miesta budú v prvých dvoch kvartáloch 2022 rozdelené podľa spotreby za predchádzajúci rok. Prvé základné pásmo bude pre väčšinu odberateľov s koncovou spotrebou elektriny do 1 GWh. Pre druhé pásmo sa má uplatniť interval spotreby od 1 GWh do 100 GWh. Týka sa to zhruba 1600 najväčších odberných miest. Do tretieho pásma budú zaradené energeticky najnáročnejšie podniky so spotrebou vyššou ako 100 GWh za rok. 

Výšky sadzieb pre priemyselných odberateľov a spôsob aplikácie 

Diskusie medzi ÚRSO a firmou OKTE, ale aj dodávateľmi elektriny sa intenzívne zaoberali implementačnými aspektmi pásmovej TPS. Výsledkom je, že doterajší spôsob aplikácie TPS na koncovú spotrebu a jej fakturácie sa v priebehu prvého polroku 2022 nemení. Opravy pri účtovaní počas prvých 6 mesiacoch nebudú možné, odberatelia budú začínať v rámci tej tarify, v ktorej budú zaradení na začiatku roka. Po potvrdení pripravenosti systémov fakturácie TPS v OKTE a dodávateľmi ÚRSO prispôsobí nastavenie pásmovej TPS od 1. júla 2022, odkedy sa má spustiť flexibilný systém s prechodom medzi tarifami počas roka.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať