ÚRSO bude mať silnejšie postavenie. Dozrie na ďalšie zákony

16. 2. 2024

Energetický regulačný úrad namiesto obchodnej inšpekcie by mal byť hlavným dozorným orgánom pre plnenie povinností podľa všetkých kľúčových zákonov v oblasti energetiky. Aké ďalšie zmeny v kompetenciách ÚRSO sú na stole?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

V procese prípravy je novelizácia viacerých energetických zákonov. Do pripomienkového konania by sa mala dostať už čoskoro.

V rámci zákona o regulácii by sa mali rozšíriť právomoci a kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a posilniť jeho postavenie vrátane oblasti výkonu štátneho dozoru. Ďalej sa má upraviť napríklad oblasť cenovej regulácie či procesné pravidlá konaní o cenovej regulácii

Od pripravovaných zmien v zákone o energetike zase ministerstvo hospodárstva očakáva posilnenie práv a ochrany spotrebiteľov a tiež doplní ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). Aj v tomto zákone sa značne rozšíria kompetencie ÚRSO.

Novela zákona o tepelnej energetike by mala upraviť odpojenie sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa tepla, resp. výpočet súvisiacich nákladov. Napokon zákon o podpore OZE a VÚ KVET upraví oblasť tzv. ostrovných zariadení. V oboch legislatívnych predpisov sa má zmeniť orgán štátneho dozoru.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať