Štátna tepláreň v Košiciach zníži spotrebu uhlia o 30 %

20.11.2019

Tepláreň Košice vsadila na vysoko účinnú kogeneráciu. Uvedením novej technológie do prevádzky, ktorú tvoria štyri plynové motory, vzrastie objem vyrobenej elektriny. Znížením spotreby uhlia sa má ročne ušetriť 30-tisíc ton CO2

Zdroj: Freepik

Tepláreň Košice (TEKO) oznámila ukončenie investičného projektu do vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Štyri nové plynové motory budú zabezpečovať flexibilnú produkciu elektriny a tepla. Nová technológia disponuje možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy v režime KVET. Hodnota novej investície predstavuje 35 miliónov eur. 

Tepláreň pozostáva z dvoch technologických celkov: TEKO 1 a TEKO 2. Nová investícia sa týka bloku TEKO 1, ktorý pôvodne tvorili dva parné kotly spaľujúce uhlie, každý s výkonom viac než 109 MWt, pre zabezpečene tepelného výkonu a turbogenerátor s výkonom 55 MWe generujúci elektrinu. V aktuálnej vykurovacej sezóne ich nahradili štyri plynové motory s inštalovaným elektrickým výkonom 4 x 9,4 MWe a tepelným výkonom 4 x 8,6 MWt.

Od spustenia technológie sa očakáva rast produkcie elektriny. Štvorica plynových motorov umožňuje celoročnú prevádzku, čo v praxi znamená nárast dodávky elektriny vyrobenej VÚ KVET z pôvodných 200 na 380 GWh ročne pri nezmenenej dodávke tepla na úrovni 780 GWh. Poklesnúť má aj spotreba uhlia o 30 %, a síce zo 180-tisíc ton uhlia ročne na 130-tisíc ton uhlia ročne, čím dôjde k úspore 30.000 ton oxidu uhličitého. Úpravou prejde aj palivový mix. Z pôvodného pomeru 80 % uhlie ku 20 %plyn bude po novom 60 % uhlie ku 40 % plyn.  

„Z dlhodobého hľadiska nám nová technológia umožní hospodárnejšie využívať primárne palivo a flexibilnejšie poskytovať celoročne toľko tepla a elektriny, koľko sa od nás bude požadovať, čo bolo pre nás hlavne v letnom období zložité," uviedol predseda predstavenstva Ladislav Koch.

TEKO implementuje ekologizačné opatrenia od roku 2015. „Obrovským skokom v ochrane ovzdušia bolo vybudovanie katalytickej denitrifikácie spalín a vybudovanie odsírovacieho zariadenia spalín vrátane látkového filtra v roku 2015, čím sme znížili vypúšťané emisie oxidov dusíka a síry o približne 80 % a emisie tuhých znečisťujúcich látok až o 90%. Najnovšia investícia umožní ďalšie znižovanie vypúšťania oxidov síry o 25 až 30 %," uzavrel Koch. 

Najnovší projekt financovaný úverom navýšil celkový objem prostriedkov investovaných do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie riadenia TEKO na sumu vyše 150 miliónov eur.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK