Štát opäť podporí nízkoenergetické domy. Pozor na zmenu podmienok

22. 5. 2020

Dotáciu 8 tisíc eur môže získať 200 vlastníkov rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. O štátny príspevok bude možné požiadať od prvého júla 2020, ale doterajšie kritériá pre jeho udelenie sa kvôli úprave legislatívy zmenili.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo dopravy a výstavby SR tento týždeň vyhlásilo v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Záujemcovia z radov vlastníkov musia počítať s tým, že od pilotnej výzvy došlo k úprave podmienok. Na prípravu požadovaných podkladov majú niekoľko týždňov.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020, resp. do naplnenia limitu 200 žiadostí, ktoré boli elektronicky zaevidované. Elektronický formulár bude k dispozícii online prvý júlový deň od 8:00 na webe www.byvajteusporne.sk. Úspešní uchádzači musia následne do 10 dní doručiť na ministerstvo aj písomnú verziu žiadosti.

Dvojica zmien vyplýva z minuloročnej novelizácie zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá nadobudla účinnosť v marci 2020. Prvá sa týka kolaudačného rozhodnutia.

  • Kým v prvom kole bolo podmienkou pre poskytnutie príspevku na novostavbu s takmer nulovou potrebou energie kolaudačné rozhodnutie právoplatné po 31. decembri 2014, po novom musí byť vydané najneskôr 2 roky pred podaním žiadosti, teda v roku 2018.

Druhá zmena sa týka podmienok pre kombinovanie dotácie s inými štátnymi príspevkami:

  • Príspevok bude možné získať iba vtedy, ak na dom vrátane technického systému nebol poskytnutý príspevok z iného dotačného programu. V minulosti bolo bežnou praxou, že žiadatelia čerpali príspevok na nízkoenergetický dom a zároveň si uplatnili zľavu na podporované zariadenie v Zelenej domácnostiam. Takýto postup už nebude možný.

Výška príspevku na jeden rodinný dom ostáva 8 tisíc eur. Dotácia sa vzťahuje na novostavbu s podlahovou plochou najviac 200 m2, ktorého stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v energetickej triede A0. Dom musí slúžiť výlučne na bývanie. Ak je sídlom firmy, miestom podnikania alebo slúži ako chata, nespĺňa podmienky. 

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Žiadateľom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má občianstvo členského štátu EÚ alebo Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska. Podmienkou je, aby bol záujemca vlastníkom rodinného domu počas celého konania o udelení príspevku.

V prvom kole bolo podporených 500 novostavieb. „Verím, že aj v tejto neľahkej situácii ovplyvnenej koronavírusom bude o príspevok záujem, povedal minister Andrej Doležal.

Ak žiadateľ splní všetky podmienky, rezort dopravy poskytne príspevok bezhotovostným prevodom na účet do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení dotácie.

Od roku 2021 musí každá novostavba na Slovensku spĺňať normy energetickej triedy A0. 

Mohlo by vás zaujímať