SPP buduje CNG plničky na pumpách Slovnaftu. Trh láka aj nových hráčov

5. 3. 2021

Okrem Slovenského plynárenského priemyslu sa o stagnujúci domáci trh so stlačeným zemným plynom (CNG) zaujímajú aj menší hráči. V tomto roku by malo na Slovensku pribudnúť minimálne šesť verejných CNG plniacich staníc. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) sa nevzdáva ambície rozvíjať alternatívny pohon CNG. Dcérska firma najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku, spoločnosť SPP CNG, plánuje v roku 2021 uviesť do prevádzky minimálne 4 nové plniace stanice. Dve z nich pribudnú v septembri na odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre na diaľničnom úseku R1, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Slovnaft. Otvorenie ďalších dvoch CNG plničiek je plánované v lokalite Blatná na Ostrove Sever a Juh na rýchlostnej ceste R7.

Nová infraštruktúra na obzore

Spoločnosť SPP CNG má tiež schválenú stratégiu na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v okresných a krajských mestách, od ktorej si plynári sľubujú štandardné pokrytie plniacou infraštruktúrou. „Pri jej budovaní nevylučujeme ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou Slovnaft,“ povedal pre energoklub.sk, hovorca Ondrej Šebesta. V príprave pokročil aj projekt fueLCNG, ktorý vznikol s cieľom podporiť ekologickú dopravu na strategických diaľničných úsekoch D1 a D2 a spolufinancuje ho EÚ. V roku 2021 sa očakáva spustenie výstavby troch LNG staníc v rámci projektu, pričom cieľom je spustiť ich prevádzku do konca roka 2022. 

Ku koncu minulého roka bolo na Slovensku podľa Zväzu automobilového priemyslu SR registrovaných dokopy 3150 vozidiel rôznych kategórií, ktoré využívajú palivo CNG. To je iba zlomok z celkového podielu vozového parku, v ktorom dominujú autá na konvenčný pohon.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Motoristi na Slovensku majú v súčasnosti k dispozícii 9 verejných plniacich staníc SPP CNG. K najvýznamnejším zákazníkom z pohľadu odberu patria dopravné podniky. Ďalšie verejné stanice prevádzkuje SAD Zvolen, konkrétne vo Zvolene a Banskej Bystrici.

Nový hráč na domácom trhu

Stagnujúci trh napriek tomu stále láka menších hráčov. Košická spoločnosť CNG Slovensko si v roku 2019 otvorila verejnú plniacu stanicu v Liptovskom Mikuláši, ktorá funguje nonstop v samoobslužnom režime. Ďalšie dve plničky plánuje v Prešove a Senci, pričom prvá z nich by mala byť spustená do prevádzky aj napriek pandémii už v druhej polovici tohto roka. Druhá bude pre motoristov k dispozícii na prelome rokov 2021 a 2022. Popri tom má firma rozpracované projekty plniacich staníc pre súkromných klientov.

Spoločnosti CNG Slovensko a SPP CNG napriek konkurenčnému boju spojili sily v snahe zjednodušiť slovenským motoristom prístup k plniacej infraštruktúre. Karty vydávané zmluvným zákazníkom SPP CNG môžu byť použité aj na stanici v Liptovskom Mikuláši. 

Za najväčšiu prekážku ďalšieho rozvoja považuje zástupca CNG Slovensko nedostatok podporných mechanizmov, ale aj nadmerné byrokratické zaťaženie v procese výstavby plničiek. „Dĺžka stavebných povolení je neprimeraná a vyžaduje si množstvo úsilia, času a finančných prostriedkov,“ uviedol pre energoklub.sk obchodný riaditeľ Michal Smolnický.

Osobitným problémom je spotrebná daň na CNG, ktorá je v súčasnosti na úrovni 0,141 eur/kg. „Výška spotrebnej dane sa priamo premieta v predajnej cene,“ zdôraznil Smolnický, podľa ktorého je možné prechodom na plynový pohon stále ušetriť. „Napriek tomu je 1 kg CNG stále lacnejší ako diesel alebo benzín, keďže energetická hodnota 1 kg CNG = 1,3 l dieselu, respektíve 1 kg CNG = 1,5 l benzínu.“

Na budúcnosť sa navzdory súčasnému stavu pozerajú optimisticky. Dôvodom je aj návrh Plánu obnovy SR, ktorý by mohol podporiť aj výstavby plničiek, alebo dotačné schémy na kúpu vozidiel. „Veríme, že sa to nakoniec dostane do platnej legislatívy a predmetných výziev.“

Nízky počet CNG vozidiel na Slovensku je podľa Smolnického prirodzeným dôsledkom nedostatočnej infraštruktúry. „To však nemôžeme povedať o záujme jazdiť na CNG vozidlách.“ Problém nevidí ani v dostupnosti nových CNG modelov, ktoré dnes ponúkajú automobilky, a ktorých ponuka je podľa niektorých analytikov limitovaná. Hlavnou bariérou v oblasti rozvoja CNG je nízka miera povedomia. Celosvetový 'elektrolobing' prehlušuje všetky ostatné pohony.“

CNG je podľa Smolnického dostupné riešenie nielen pre osobnú dopravu, ale aj pre jej ďalšie typy. Využitie môže nájsť aj v komunálnej technike, napríklad pri pohone vysokozdvižných vozíkov. „CNG je ihneď dostupné riešenie pre znižovanie uhlíkovej stopy v doprave a zároveň prináša značné finančné úspory oproti konvenčným palivám. Posledných 12 rokov sa na Slovensku CNG mobilita nijako nerozširovala, avšak zelené obdobie pre CNG práve začína.“ 

Investície do dopravy a rozvoja alternatívnych palív v rámci Plánu obnovy SR považuje za dôležitú prioritu aj Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ). V tejto súvislosti navrhuje komplexný projekt štrukturálnej obnovy vozových MHD parkov samospráv kompletným vyradením starších dieslových autobusov nižších emisných tried a ich nahradenie novými nízkoemisnými alternatívami (CNG autobusy, vodíkové autobusy a elektrobusy), financovanými z Plánu obnovy.

Vhodná celková alokácia je podľa SPNZ 17 miliónov eur ročne, nakoľko v najbližších rokoch budú mestá musieť obstarať 360 autobusov. Plynári navrhujú, aby na nákup jedného autobusu samosprávy dostali paušálnu sumu a pri zachovaní princípu technologickej neutrality by bolo na samospráve, akú konkrétnu nízkoemisnú alternatívu si zvolí podľa svojich preferencií a konkrétnych podmienok.

Mohlo by vás zaujímať