Slovenský projekt úložiska energie napreduje

19.8.2019

Spoločnosť Nafta rozvíja inovatívny projekt. Spolu s ďalšími partnermi chce na Slovensku testovať možnosti bezpečného skladovania energie v podzemných geologických štruktúrach vo forme zmesi vodíka a zemného plynu.

Zdroj: NAFTA a.s.

Efektívny spôsob skladovania elektriny z obnoviteľných zdrojov je veľkou výzvou modernej energetiky. Jednou z možných alternatív ako uskladniť prebytky obnoviteľných zdrojov energie by mohla byť zmes vodíka a zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach. Ideálne podmienky na tento účel poskytujú vyťažené ložiská plynu, ktoré dnes slúžia ako zásobníky. Týmto spôsobom je možné využiť existujúcu plynárenskú infraštruktúru.

Od skladovania plynu k skladovaniu energie

Najväčším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov plynu na Slovensku je spoločnosť Nafta. V minulosti bola partnerom medzinárodného projektu skladovania energie vo forme vodíka v Rakúsku, ktorý niesol názov Underground Sun Storage. „Spoločnosť Nafta spolu s Rakúšanmi už uskutočnila pokusy uskladňovať vodík, ale aj uhlíkové nečistoty v rámci poréznych ložísk zemného plynu. Robilo sa to v Rakúsku. Teraz by sa to malo posunúť aj na Záhorie na Slovensku,“ informoval Ján Klepáč, šéf Slovenského plynárenského a naftového zväzu na nedávnej  konferencii TRH S PLYNOM 2019.

Už projekt realizovaný v Rakúsku ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi s plynom je technicky uskutočniteľné aj v poréznom type ložísk. Správanie vodíka v podzemných ložiskách má skúmať aj domáci projekt - Veľkokapacitné úložisko energie. V spolupráci s Naftou na ňom participuje viacero partnerov vrátane Ústavu vied o zemi SAV. Ďalšími sú Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav geotechniky SAV a Slovenská technická univerzita. 

Zdroj: Nafta, a.s.

Projekt bude zároveň skúmať interakciu vodíka s abiotickými a biotickými zložkami a jeho správanie v samotných makroštruktúrach úložiska energie. „Projekt má ambíciu priniesť metodiku a komplexný súbor dát o možnostiach skladovania použiteľných pre široké spektrum lokalít,“ uviedla pre informačný portál energoklub.sk Martina Štecová z Nafty.

Výskum má pozostávať z viacerých etáp. Od laboratórnych častí až po podrobnú analýzu reálneho úložiska a jeho schopnosti prispôsobiť sa zmenám, ktoré sú spôsobené vtláčaním vodíka. Kde sa bude testovať v reálnych podmienkach zatiaľ známe nie je - projekt nie je v realizačnej fáze. Hlavný realizátor projektu má ambíciu získať na pokračovanie výskumnej činnosti aj prostriedky EÚ.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK