Slovenské elektrárne žiadajú Sulíka, aby prehodnotil podporu rezortu pre batériový megaprojekt ZSE

29. 6. 2021

Sieť plánovaných batériových úložísk na Slovensku aj v regióne strednej Európy od ZSE Energia sa dostala pod paľbu kritiky Slovenských elektrární. Najväčší výrobca elektriny spoločne s teplárenskými spoločnosťami a Združením dodávateľov energií adresovali list ministrovi hospodárstva. V ňom ho žiadajú prehodnotiť podporu pre projekt ELSEA, ktorý sa uchádza o štatút prioritného projektu EÚ.

Spoločnosť ZSE Energia sa usiluje so svojím projektom ELSEA dostať na v poradí už piaty zoznam projektov spoločného záujmu (PCI) Európskej komisie v oblasti elektroenergetiky. Ten sa aktualizuje každé dva roky a účasť v ňom nie je pre investorov iba otázkou prestíže, ale otvára pre projekty výhodnejšiu pozíciu pri povoľovacích a administratívnych procesoch, ale najmä nové možnosti, ako získať finančnú podporu z európskych zdrojov, špeciálne z Nástroja na prepájanie Európy (CEF Energy). Hoci v minulosti takto získal podporu smart grid projekt ACON alebo slovensko-poľský plynovod, Slovensko v čerpaní peňazí neexceluje.  

Progresívne riešenie pre stabilizáciu sústavy alebo ohrozenie biznisu?

Zámerom projektu ELSEA (European Large Scale Energy Accumulation), na ktorom pracuje ZSE Energia od roku 2019, je vybudovať gigantické batériové úložisko s kumulatívnym inštalovaným výkonom 384 MW. Podľa zverejnených podkladov má projekt tvoriť viacero menších jednotiek (~32-64 MW), ktoré majú byť okrem Slovenska umiestnené aj v okolitých krajinách. Celková kapacita úložiska ELSEA umožní čistú ročnú výrobu elektriny 250 GWh.

Batériové úložisko ELSEA bude založené na lítiovo-iónovej technológii. Na zvýšenie energetickej hustoty batérií projekt v menšom rozsahu predpokladá aj zavedenie lítiovo-sírovej technológie. Predpokladaní náklady na projekt sa odhadujú na 281 miliónov eur.

ZSE Energia plánuje už v tomto a budúcom roku realizovať verejné obstarávania, povoľovacie procesy a prípravu dokumentácie. Prvá fáza projektu by sa mala ukončiť v rokoch 2023 – 2024. Kolaudácia celého projektu je naplánovaná podľa harmonogramu do roku 2033. 

Batériové úložiská by sa v budúcnosti mohli presadzovať aj na trhu so službami výkonovej rovnováhy. Tie v súčasnosti nakupuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) od prevádzkovateľov vodných a prečerpávacích elektrární alebo teplární. V nasledujúcich rokoch by sa v dôsledku zmien v legislatíve a rozvoja akumulačných technológií mohol trh s podpornými službami výrazne preskupiť, čo ohrozuje biznis súčasným veľkým hráčom.

Pod spoločným vyjadrením k projektu ELSEA, ktoré má portál energoklub.sk dispozícii, sú podpísaní zástupcovia Slovenských elektrární, spoločností Veolia Energia Slovensko, GGE a OFZ, ale aj Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) alebo Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Signatári v ňom spoločne žiadajú ministra hospodárstva Richarda Sulíka o prehodnotenie podpory projektu ELSEA, ktorý by podľa nich mohol narušiť transparentný prístup a nediskriminačné fungovanie trhu s elektrinou.

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) pripomína, že aktuálne prebieha posudzovanie projektu. „V rámci existujúcich štruktúr na úrovni EÚ bude projekt, podobne ako iné kandidátske projekty, podrobený analýze nákladov a prínosov na základe metodológie vypracovanej Európskou komisiou,“ uviedol pre portál energoklub.sk tlačový odbor MH SR. „Po zohľadnení týchto výsledkov môže Európska komisia odporučiť zaradenie projektu na zoznam projektov spoločného záujmu. Zaradenie na tento zoznam je len jednou z podmienok pre umožnenie financovania projektu zo zdrojov Nástroja pre spájanie Európy v oblasti energetiky.“

Rozhodujúce slovo v kontexte možného zaradenia projektu do zoznamu PCI má regionálna skupina TEN-E, ktorá zasadala tento týždeň. Jej členmi sú MH SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) či Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov (ACER).

Aké sú argumenty signatárov stanoviska proti projektu ELSEA?

Projekt ELSEA by podľa signatárov mohol v prípade realizácie a získania financií z EÚ významne narušiť trh na Slovensku a ohroziť prevádzku existujúcich účinných zariadení.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať