SEPS aktualizuje scenáre pre rozvoj elektrizačnej sústavy

6. 5. 2024

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy pripravil scenáre a varianty vývoja spotreby elektriny a zdrojovej základne do roku 2035. Aktuálne je predmetom verejnej konzultácie. Ako môžu elektromobilita alebo tepelné čerpadlá ovplyvniť spotrebu? Ktoré zdroje majú našliapnuté na masívny rozvoj a aké batériové úložíská pribudnú?

Zdroj: Freepik

Slovenská elektrizačná prenosová sústava pripravuje nový desaťročný plán rozvoja sústavy (DPRS). Dvojročný interval aktualizácie plánu predpisuje európska legislatíva a zákon o energetike, pričom je nutné zohľadniť aj európsky plán rozvoja ENTSO-E a regionálny investičný plán pre strednú a východnú Európu. Pre účely aktualizácie DPRS na roky 2026 - 2035 spoločnosť SEPS aktuálne spustila konzultáciu pripravených scenárov a variantov vývoja spotreby a pripájania zdrojov. Zainteresované subjekty sa do nej môžu zapojiť do 10. mája 2024.

Pri definovaní scenárov pracoval prevádzkovateľ prenosovej sústavy s viacerými kvalitatívnymi predpokladmi vývoja spotreby elektriny a rozvoja zariadení na výrobu elektriny. Pre účely analýzy rozvoja sústavy vypracoval dva základné scenáre, ktoré sa líšia najmä mierou elektrifikácie, predpokladaným nasadením nových technológií, ako je elektromobilita, batériové úložiská či tepelné čerpadlá, rozvojom zdrojovej základne vrátane variabilných OZE a prevádzky paroplynovej elektrárne v Malženiciach a so zohľadnením avizovaných a potenciálne realizovateľných projektov priemyselných odberov.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať