SAV: Ako môže Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050?

23. 6. 2022

Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied analyzovali viacero scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v SR. Pri vhodne nastavených opatreniach by sa cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050 mohol stať realitou aj na Slovensku. 

Zdroj: European Commision

Aké dodatočné opatrenia musí urobiť Slovensko, aby malo šancu dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050? Vedecký kolektív Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) vypracoval komplexný energeticko-emisný model "Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050", v ktorom analyzuje energetické toky v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva vrátane samotnej energetiky.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať