Režim DPI pre bývalých odberateľov Slovakia Energy skončil. Ako ďalej?

10. 1. 2022

Väčšina domácností, ktoré po odchode Slovakia Energy z trhu spadli do záchrannej siete, zostáva u tradičných dodávateľov. Inštitút DPI pomohol tisíckam odberateľov, ale tiež zaťažil dodávateľov, ktorí pre nich museli neplánovane nakupovať drahú elektrinu a plyn na spotových trhoch. Dodávku DPI čakajú systémové zmeny, o ktorých sa intenzívne diskutuje. 

Zdroj: Freepik

Predchádzajúci rok v domácej energetike zásadným spôsobom poznamenal pád firmy Slovakia Energy. Jeden z najväčších alternatívnych dodávateľov energií na Slovensku, ktorý si stihol vybudovať výrazné postavenie na trhu v regulovanom segmente vďaka agresívnemu marketingu a podomovému predaju, mal asi 174-tisíc odberateľov elektriny a 120-tisíc odberateľov plynu. Po jeho nečakanom konci vlani v októbri spadla táto obrovská masa odberateľov do záchrannej siete, ktorá sa nazýva dodávateľ poslednej inštancie (DPI).

Režim DPI je zadefinovaný v slovenskej legislatíve už od roku 2013. V ostatných rokoch sa inštitút DPI využíval v ojedinelých prípadoch a zdalo sa, že funguje dostatočne efektívne. Reálnou skúškou ohňom pre DPI bol extrémny vývoj na veľkoobchodných trhoch rok 2021.

Pri elektrine zabezpečuje DPI trojica tradičných dodávateľov podľa historického regionálneho rozdelenia, spoločnosti ZSE Energia, SSE a VSE. Pri plyne táto funkcia patrí spoločnosti SPP. Do odberných miest Slovakia Energy začali s dodávkou poslednej inštancie 9. októbra 2021.

V týchto dňoch, po skončení trojmesačného režimu DPI, začali dodávatelia vystavovať odberateľom faktúry za obdobie v ochrannom režime. Odberatelia si mali počas neho možnosť zvoliť aj iného dodávateľa podľa vlastného výberu. Ak ale domácnosť nestihla podpísať zmluvu v štandardnom režime, plynulosť dodávok nie je ohrozená, ale SPP žiada odberateľov o doručenie podpísaných zmlúv na dodávku plynuZákazníci niektorých spoločností, napr. ZSE Energia, nemusia vykonať žiadnu aktivitu a automaticky sa stávajú súčasťou portfólia. 

Väčšina domácností zostáva u veľkých dodávateľov 

Väčšinu odberateľov, ktorí spadli do režimu DPI po odchode Slovakia Energy, sú domácnosti.

SSE začala v režime DPI dodávať elektrinu pre takmer 45 tisíc domácností, z ktorých 85 % sú bytové odbery v jednotarifových sadzbách. „Približne 10 % sú dvojtarifné sadzby na ohrev vody a cca 5% zákazníkov využíva sadzby pre elektrické vykurovanie,“ reagovala pre informačný portál energoklub.sk hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá. „Predpokladáme, že dodávku energií budeme naďalej zabezpečovať asi 85 % týchto zákazníkov,“ doplnila. 

ZSE Energia zabezpečeovala dodávku poslednej inštancie pre 74 tisíc odberných miest Slovakia Energy. „Počet zákazníkov, ktorí zostali v našej spoločnosti po uplynutí troch mesiacov, považujeme za interný údaj,“ povedala hovorkyňa Michaela Dobošová.

VSE privítala vyše 52 tisíc domácností od Slovakia Energy. Z nášho pohľadu ide predovšetkým o seniorov, ktorí zmenili dodávateľa a stali sa zákazníkom Slovakia Energy po podpise zmluvy s podomovým predajcom," ozrejmila Katarína Šulíková, špecialistka komunikácie VSE. V čase poskytnutia odpovede si zákazníci ešte mohli zvoliť nového dodávateľa. „Predpokladáme však, že po skončení režimu DPI u nás ostane väčšina odberateľov.“ 

Portfólio si rozšíril aj štátny SPP. „Predpokladáme, že SPP sa stane spoľahlivým dodávateľom elektriny pre rádovo tisíce zákazníkov,“ povedal pre energoklub.sk hovorca Ondrej Šebesta.

Odberateľom Slovakia Energy, ako aj ďalším menším dodávateľom, ktorí vlani ukončili činnosť, mali dodávatelia DPI právo počas troch mesiacov účtovať špeciálnu sadzbu, ktorú schvaľuje ÚRSO. Jednopásmová sadzba DPI je zložená z mesačnej platby za odberné miesto a ceny za komoditu na burze. Vysúťažení dodávatelia tak museli pre tisícky nových zákazníkov, s ktorými vopred nerátali a dostali sa do režimu DPI, nakupovať elektrinu a zemný plyn na veľkoobchodných trhoch za spotové ceny, ktoré boli (a stále sú) extrémne vysoké.

Napríklad pri dodávke elektriny sa pri výpočte regulovaných cien vychádza z burzových cien z prvých šiestich mesiacov predchádzajúceho roka. Cenové rozhodnutia ÚRSO pre rok 2022 boli kalkulované z cenovej úrovne 61,21 EUR/MWh. Pre ilustráciu, vlani v decembri mal forwardový produkt Cal-22 na pražskej burze PXE viac než štvornásobne vyššiu hodnotu. 

Hoci v porovnaní s regulovanou cenou by si zákazníci z radov domácnosti museli mierne priplatiť, ani špeciálna sadzba by nedokázala kompenzovať zvýšené náklady dodávateľom DPI a preto boli prvé reakcie na prijatie tisícok nových odberateľov zo dňa na deň skôr rozpačité. Výnimkou bola štátna spoločnosť SPP, ktorá všetkým odberateľom v segmente domácností ponúkla od začiatku možnosť uzavrieť štandardné zmluvy o dodávke plynu aj elektriny, a teda za rovnakých podmienok ako jej súčasní zákazníci. Napätie na trhu spôsobili aj výroky ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý  vyzýval domácnosti, aby v prípade, že nedostanú ponuku štandardných cien aj v elektrine, prešli do štátneho SPP.

Čítajte ďalej:

  • prečo sa k ústretovej cenovej stratégii pridali tradiční dodávatelia elektriny
  • ako sú ZSE, SSE, VSE a SPP spokojní so súčasným fungovaním služby DPI
  • aké ekonomické škody spôsobila dodávka v režime DPI jeho poskytovateľom
  • navrhované systémové zmeny DPI v krátkodobom a dlhodobom horizonte

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať