Revolučné zmeny. Ministerstvo chystá transpozíciu smernice o OZE

6.10.2020

Nástup prosumerov, vytváranie energetických spoločenstiev alebo zavedenie transparentných systémov podpory zelenej elektriny. To je len krátky výpočet revolučných zmien, ktoré plánuje rezort hospodárstva pretaviť do národnej legislatívy v procese pripravovanej transpozície revidovanej európskej smernice o OZE. Odborná verejnosť sa doňho môže aktívne zapojiť už v prvopočiatkoch. 

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Zimný energetický balíček EÚ zásadným spôsobom zmení tvár energetiky na Slovensku. Preberanie európskych predpisov v lete odštartovala novelizácia zákona o energetickej efektívnosti (321/2014). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR momentálne pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Do tohto procesu sa môže už v počiatočnej fáze zapojiť aj odborná verejnosť, ktorú MH SR vyzýva, aby zasielala podnety na zmenu legislatívy a napomohla tak implementovať ustanovenia smernice do národnej legislatívy.  

SR je povinná transponovať smernicu do národného právneho poriadku do 1. júla 2021.

Štátny tajomník MH SR Karol Galek považuje podporu OZE v sektore elektriny, ale rovnako aj v oblasti vykurovania a chladenia, resp. v doprave, za dôležitý nástroj k dosiahnutiu nízkouhlíkového hospodárstva a splnenie klimatických cieľov. Nová európska legislatíva je impulzom pre ich udržateľný rozvoj a integráciu do elektrizačnej sústavy i systémov vykurovania a chladenia. Zároveň je príležitosťou pre minimalizáciu dopadov na koncové ceny elektriny najmä vďaka dôrazu na aukcie. Môže dokonca viesť k zníženiu cien energií vďaka podpore aktívnych odberateľov, samospotrebiteľov a energetických spoločenstiev.“ 

Hlavným cieľom novej európskej smernice prijatej v roku 2018 je zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ na hrubej konečnej energetickej spotrebe na úroveň minimálne 32 %. Pokiaľ ide o národný príspevok Slovenska, vo svojom integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne si stanovilo podiel OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2030 vo výške 19,2 %. Sektorové ciele boli stanovené na úrovni 27,3 % v odvetví výroby elektriny, 19 % v sektore výroby tepla a chladu a 14 % v doprave.

V hľadáčiku lepšia integrácia OZE 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK