Regulátor ukázal, ako si predstavuje reformu TPS a vyzýva na diskusiu

9.7.2021

ÚRSO hľadá možnosti, ako zastabilizovať systém podpory zelenej elektriny a upresniť pravidlá pre vyriešenie historických deficitov. Z reformy by mali profitovať odberatelia v podobe nižšieho zaťaženia tarifou za prevádzkovanie systému v cenách elektriny. Úrad začal tiež zbierať podnety od účastníkov trhu.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dlhodobo deklaruje zámer odľahčiť náklady v súčasnom systéme podpory elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET. Primárnou motiváciou je znížiť koncové ceny elektriny pre odberateľov. Ako jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa sa javí prolongácia podpory pre výrobcov s právom na podporu o ďalších päť rokov. Umožní ju novela zákona (309/2009), ktorú schválil parlament. Úspora v nákladoch na tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) na ročnej báze sa podľa výpočtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má pohybovať na úrovni minimálne 60 miliónov eur.

Problém a riešenie historického deficitu

Štát sa musí zároveň vysporiadať s historickým dlhom regionálnych distribučných spoločností, ktoré mali do konca roka 2019 zodpovednosť za výkup a zúčtovanie podpory. Podlžnosti za rok 2018 v celkovej hodnote 162,5 milióna eur im štát jednorazovo vyplatil zo štátneho rozpočtu. Minuloročný akútny deficit nového zúčtovateľa OKTE muselo Ministerstvo financií SR plátať navýšením základného imania. Podľa najnovších údajov ÚRSO aktuálne dosahuje výška historického deficitu TPS zhruba 200 miliónov eur, čo je zhruba 40 % ročných nákladov systému TPS. Z toho 109 miliónov eur prináleží distribučným firmám a 91 miliónov eur spoločnosti OKTE. „Tých natiahnutých dlaní je pomerne veľa,“ priznal na nedávnom workshope, ktorý organizovalo MH SR, sám predseda ÚRSO Andrej Juris.

Regulátor aktuálne očakáva, že v roku 2021 bude systém podpory OZE a VÚ KVET v prebytku na úrovni 140 miliónov eur. Vyplýva to z pravidelne aktualizovaného stavu finančných zdrojov v systéme podpory OZE a VÚ KVET. Predpoklad vychádza zo súčasne známych parametrov. Presnejšie hodnoty budú známe v štvrtom kvartáli počas cenových konaní TPS.

Distribučné firmy žiadajú kompenzácie

Aj vzhľadom k tomu, že uvedená suma prevyšuje doteraz nevysporiadaný historický dlh voči prevádzkovateľom distribučných sústav za rok 2019, niektoré z nich už proaktívne požiadali ÚRSO o zohľadnenie tohto faktu. Jednou z nich je aj spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD). „Aj vzhľadom na zámer úradu pri aktuálne platnom cenovom rozhodnutí prehodnotiť výšku vyrovnania historického dlhu v kontexte vývoja situácie počas roka 2021, legitímne očakávame vyriešenie tohto problému. Z uvedeného dôvodu SSD podala cenový návrh na zmenu TPS, aby sa zabezpečila kompenzácia tohto historického deficitu,“ uviedol pre portál energoklub.sk Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie spoločnosti SSD.

ÚRSO iniciatívne predložil účastníkom trhu a odbornej verejnosti na verejnú konzultáciu podklad k prehodnoteniu spôsobu určenia výšky TPS na rok 2022 a neskôr. „Vzhľadom na očakávaný pozitívny vývoj a predpokladané vysoké prebytky v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET ku koncu roku 2021, ÚRSO zároveň predstavuje možnosti riešenia tohto prebytku vo väzbe na historické dlhy, na požiadavky odberateľov ohľadom zníženia záťaže na ich účty za elektrinu i na celkovú stabilizáciu TPS,“ uviedol predseda Andrej Juris.

ÚRSO predstavil tri modelované scenáre vývoja TPS v rokoch 2022 – 2025

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK