Reforma ukrajinského trhu s elektrinou napreduje. Sféra je pri tom

15. 10. 2018

Ukrajinský trh s elektrinou prechádza zásadnými zmenami v duchu liberalizácie. Operátor trhu Energorynok si pre implementáciu nového informačného systému pre vnútrodenný a day-ahead trh vybral slovenského dodávateľa.

Zdroj: NPC Ukrenergo

Hoci má zbližovanie európskeho a ukrajinského trhu s energiou dlhú históriu, skutočný pokrok v reformách sa u našich východných susedov ukazuje až v posledných rokoch. Na pozadí asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a masívnych pôžičiek zo strany Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej investičnej banky, ktoré sú podmienené komplexnou reformou energetického trhu, začal Kyjev realizovať opatrenia smerujúce k liberalizácii trhu.

Sektor elektriny v kocke

Energetika predstavuje viac než 12 % ukrajinského HDP. Najväčšiu pozornosť na seba strháva sektor plynárenstva, a to z dôvodu významnej tranzitnej úlohy pre dodávky ruského plynu do Európy. Avšak čoraz viditeľnejšie problémy s bezpečnou prevádzkou zastaraných vedení a elektrární a s vysokou energetickou náročnosťou priemyslu ukazujú, že sektor elektroenergetiky si tiež zaslúži pozornosť politikov a najmä investorov.

Pri viacerých ukazovateľoch je možné nájsť podobnosť medzi Slovenskom a Ukrajinou. Nečudo, že slovenské firmy sa aktívne snažia využiť príležitosti na rozvíjajúcom sa ukrajinskom trhu.

Približne 57 % elektriny vyrábajú Ukrajinci z jadra, v elektrárňach so sovietskym, resp. ruským dizajnom a technológiami, pričom do budúcna sa počíta s jeho ešte väčším využitím a tiež so zvyšovaním vývozu elektriny do zahraničia, najmä do Poľska. Druhým najvýznamnejším zdrojom sú uhoľné elektrárne, ktoré fungujú od 60. rokov minulého storočia a vonkoncom nespĺňajú emisné predpisy a limity EÚ.

Tak ako pri plyne aj v elektrine platí, že infraštruktúra je takmer výlučne v rukách štátnych firiem, resp. niekoľkých domácich oligarchov. Začiatkom októbra vláda schválila podmienky privatizácie takmer 79 % akcií jedného z najväčších výrobcov elektriny spoločnosti Centrenergo, ktorá vlastní a prevádzkuje tri rozsiahle elektrárne na fosílne palivá s celkovým inštalovaným výkonom takmer 7,7 GW.  

Základom pre komplexnú reformu trhu sú nové právne predpisy, ktoré reflektujú legislatívu platnú v EÚ. V apríli 2017 ukrajinský parlament schválil nový zákon o trhu s elektrinou, čím sa okrem iného spustil unbundlingu a zrušil dovtedajší model jediného centrálneho nákupcu a predajcu elektriny. Tieto funkcie prebral operátor veľkoobchodného trhu s elektrinou štátny podnik Energorynok.

Národný regulačný úrad začal postupne implementovať nové pravidlá v oblasti regulácie vrátane stanovenia prenosových a distribučných taríf či zmeny dodávateľa, a to v duchu smerníc a nariadení, ktoré platia v Európskej únii.

Operátor trhu si vybral sféru

Energorynok sa stal kľúčovým článkom pri zavádzaní prvkov liberalizovaného trhu do praxe.

Minulý týždeň na základe výsledkov výberového konania podpísal zmluvu o dodávke informačného systému pre vnútrodenný a day-ahead trh s firmou sféra, a.s., ktorá obdobný systém úspešne prevádzkuje a rozvíja u slovenskej spoločnosti OKTE. Zákazka na Ukrajine za 1,97 milióna eur obsahuje implementáciu systému a technickú podporu počas obdobia troch rokov.

U slovenského operátora trhu má však sféra oveľa väčší záber s takmer 10-ročnou históriou. Implementovala informačný systém pre zúčtovanie odchýlok, centrálny dátový sklad, centrálnu fakturáciu, sprístupňovanie údajov z inteligentných meracích systémov aj reportovanie podľa nariadenia REMIT. Vzhľadom na postupnú integráciu stredoeurópskeho trhu s elektrinou má skúsenosti s prepojením slovenského trhu s českým trhom, maďarskou a rumunskou obchodnou zónou (tzv. market coupling). Ukrajinský trh s elektrinou je novou príležitosťou, kde sa môže presadiť slovenské softvérové riešenie a dlhoročné skúsenosti.

Mohlo by vás zaujímať