Prvá energetická komunita bude v Prešove. Zisťovali sme podrobnosti

25. 8. 2023

Regulačný úrad ÚRSO len minulý mesiac vydal prvé právoplatné osvedčenie pre energetické spoločenstvo na Slovensku, ktoré sa bude nachádzať v Prešove. 

Zdroj: Freepik

Rozvoj energetických komunít na Slovensku skrýva obrovský potenciál, ktorý môže prispieť k energetickej nezávislosti a využívaniu OZE. Koncept komunitnej energetiky je však u nás stále iba v začiatkoch. Vlaňajšou transpozíciou zimného balíka EÚ sa do primárnej legislatívy, konkrétne zákona o energetike (251/2012 Z. z.), dostala definícia nových účastníkov trhu, a to vrátane energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z OZE.

Pre obidva nové subjekty je základným kritériom, že činnosti nie sú vykonávané za účelom zisku. Na základe legislatívy získal nové kompetencie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý vydáva osvedčenia pre energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z OZE za predpokladu, že právnické osoby, ktoré o osvedčenie požiadali, splnia všetky podmienky.

Čítajte ďalej:

  • kto stojí za prvým energetickým spoločenstvom
  • prečo je dôležité sprevádzkovanie projektu EDC
  • akú úlohu má plniť SIEA v komunitnej energetike

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať