Proces EIA treba zjednodušiť, žiadajú zelení investori a navrhujú riešenia

2. 8. 2022

Šesť sektorových organizácií vyzýva rezort životného prostredia, aby pristúpil k úprave súčasnej legislatívy so zámerom zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre nové projekty obnoviteľných zdrojov energie. 

Zdroj: Freepik

Súčasné nastavenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je jednou z hlavných prekážok rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Také je hlavné posolstvo výzvy, ktorú zaslala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE spolu s ďalšími sektorovými organizáciami Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR. 

V texte výzvy detailne popisujú hlavné bariéry vo vzťahu k administratívnej náročnosti, dĺžke trvania aj transparentnosti procesov EIA, ktorým dnes čelia nové projekty OZE na Slovensku. 

K signatárom výzvy sa okrem Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pridali taktiež Slovenský zväz výrobcov tepla, Slovenská batériová aliancia, Národná vodíková asociácia (NVAS), Asociácia hydroenergetikov Slovenska a Slovenská bioplynová asociácia.

Podnety na optimalizáciu procesov v rámci zákona EIA

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať