Priebežné dáta z plynového meradla? SPP – distribúcia ponúka novú službu

16. 8. 2021

Už aj zákazníci z radov domácností a malých podnikov môžu na dennej báze sledovať namerané údaje o svojej spotrebe plynu. O službu, ktorú nedávno začala poskytovať firma SPP - distribúcia, musia zákazníci požiadať svojho dodávateľa.

Zdroj: Freepik

V rámci rozvoja portfólia inovačných produktov začala firma SPP – distribúcia od 1. februára 2021 poskytovať informácie o stave počítadla plynomera na dennej báze aj pre odberateľov z kategórie domácností a malých podnikov. O túto službu môže požiadať koncový odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa, ktorý kontaktuje prevádzkovateľa distribučnej siete.

Podmienkou pre poskytnutie služby využívajúcej internet vecí (IoT) je splnenie technických podmienok SPP – distribúcia pre pripojenie komunikačného zariadenia k meradlu. Termín jeho inštalácie určí prevádzkovateľ siete. Dodávateľ môže poskytovať namerané dáta vrátane ďalších fakturačných údajov aj formou webového rozhrania, prípadne vlastnej aplikácie.

Služba je spoplatnená

Pre domácnosti je služba spoplatnená sumou 2,74 EUR bez DPH mesačne. V prípade maloodberu je cena vyššia a stanovená na 4,27 EUR bez DPH na mesačnej báze. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že získané údaje majú iba informatívny charakter. Záväzné dáta budú koncovým odberateľom poskytnuté na základe fakturácie, resp. fyzického odpočtu meradla. 

O novinkách v portfóliu SPP – distribúcia hovorila na seminári, ktorý zorganizovali VSE a innogy Slovensko, Viera Hricová, supervízor manažéra pre kľúčových zákazníkov.

Podobná služba existuje už päť rokov aj pre stredných a veľkých odberateľov zemného plynu.

Od 1. februára 2021 už musia za jej využívanie platiť aj tieto skupiny zákazníkov. Spoločnosť SPP – distribúcia začala u existujúcich zákazníkov s inovačným procesom výmeny zastaraných prepočítavačov za nové moderné zariadenia, ktoré sú vybavené modemom. V prípade novopripojených im bude automaticky inštalovaný nový typ prepočítavača, ktorý v prípade záujmu odberateľa dokáže poskytovať údaje cez web rozhranie. V prípade denných údajov je cena služby 250 eur bez DPH ročne, v prípade hodinových 400 eur bez DPH.

 

Mohlo by vás zaujímať