Pozvánka: Obchodovanie s emisnými kvótami v SR a ČR

25. 5. 2023

Konferencia o reforme v systému obchodovania s emisnými povolenkami, situácii v európskej a globálnej energetike alebo problematike cezhraničného spoplatnenia uhlíka sa uskutoční 8. júna 2023 v Brne. Podujatie bude možné sledovať aj online. 

Zdroj: Freepik

V polovici apríla 2023 bola schválená rozsiahla reforma systému EU ETS, v rámci ktorej bolo schválených viacero zmien – zvýšenie cieľov pre ďalšie znižovanie emisií CO2, ukončenie bezplatných povoleniek pre firmy, vytvorenie nového systému EU ETS pre oblasť dopravy (pohonných hmôt) a budov. Schválený bol tiež mechanizmus pre uhlíkové vyrovnanie na hraniciach EU (tzv. CBAM), ktorý by mal zabezpečiť lepšiu konkurencieschopnosť európskych firiem.

Konferencia, ktorá prebehne 8. júna 2023 v Brne, ale aj formou online, sa bude zaoberať týmito témami:

  • Súčasná situácia výhľad do budúcnosti v európskej a svetovej energetike a dopady na EU ETS
  • Dekarbonizácia – výzvy a nástroje znižovania uhlíkovej intenzity
  • Reforma EU ETS – nové pravidlá pre obchodovanie s emisnými povolenkami, EU ETS II – dopravy a budovy
  • Problematika cezhraničného spoplatnenia uhlíka (tzv. CBAM)
  • Analýza vývoja cien energetických komodít a odhady a budúceho vývoja
  • Financovanie projektov na zníženie emisií uhlíka

Na podujatí vystúpi aj viacero hostia zo Slovenska:

  • Milan Zvara, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia na Ministerstve životného prostredia SR
  • Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu spoločnosti U.S. Steel Košice
  • Peter Person, vedúci oddelenia metodiky Modernizačného fondu z Environmentálneho fondu

Kompletný zoznam hostí, program konferencie, možnosti registrácie a ďalšie informácie nájdete na oficiálnom webe konferencie. Organizátorom je spoločnosť VIDA Conference.

Informačný portál ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia. 

Mohlo by vás zaujímať