Pozvánka na seminár: Nová právna úprava v energetike

14. 5. 2024

Ako má vyzerať nový dizajn podnikateľského prostredia v slovenskej energetike? Expert Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group bude prednášať o aktuálnom legislatívnom vývoji v oblasti energetiky a odpovedať na otázky účastníkov. Registrácia na špeciálny hybridný seminár, ktorý dňa 28. mája 2024 organizujú semináre sféra a platforma ENERGOKLUB, je otvorená!

Zdroj: Freepik
  • Kedy: 28. mája 2024,  9:00 - 13:00
  • Kde: Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (alebo ONLINE)
  • Organizátor: semináre sféra a platforma ENERGOKLUB®

Čo sa dozviete?

  • Aktuálne novely zákona o regulácii, zákona o energetike a zákona o tepelnej energetike a ďalšie pripravované zmeny
  • Praktické dopady nových pravidiel trhu v elektroenergetike a vyhlášok o cenovej regulácii v elektroenergetike a v tepelnej energetike
  • Diskusia s prednášajúcim

Pozývame vás na špeciálny seminár zameraný na novú právnu úpravu v oblasti energetiky. Prvá časť bude venovaná zmenám v zákonnej legislatíve. Začiatkom roka rozbehlo Ministerstvo hospodárstva SR novelizáciu viacerých energetických zákonov, o ktorých aktuálne rokuje NR SR. V rámci zákona o regulácii sa majú zásadne rozšíriť právomoci a kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Významné zmeny prináša aj novela zákone o energetike alebo novela zákona o tepelnej energetike.

Začiatkom aktuálneho mesiaca vláda na návrh MH SR schválila ďalšiu novelizáciu zákonov o energetike, regulácii a tepelnej energetike, tentokrát ale v skrátenom legislatívnom konaní. Hoci primárnym zámerom má byť predchádzanie vzniku kritických situácií s dodávkami energií, ktoré nastali v Humennom, novela prináša aj ďalšie významné novinky.  

Druhá časť seminára sa zameria na ÚRSO, ktorý predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania cenové vyhlášky v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky. Hovoriť sa bude aj o návrh vyhlášky s pravidlami fungovania trhu.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Ak sa chcete zorientovať v aktuálnej legislatívnej smršti, rezervujte si svoje miesto na seminári čím skôr. Registrácia je otvorená a miesta sa míňajú. Nemôžete sa zúčastniť osobne? Nevadí. K dispozícii je aj možnosť absolvovať seminár online formou v pohodlí domova. 

Seminár "Nová právna úprava v energetike" spadá pod klubové prednášky platformy ENERGOKLUB® a členovia môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

JUDr. Rastislav Hanulák

Advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie. Podieľa sa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mohlo by vás zaujímať