Pozvánka eFocus: Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

2. 2. 2024

Portál eFocus organizuje dňa 14. marca 2024 konferenciu Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny. Podujatie sa uskutoční hybridnou formou.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Na konferencii, ktorá prebehne 14. marca 2024 prezenčne alebo virtuálne, sa dozviete:

Čo sa dozviete: 

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať.  Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Budú zodpovedané aj nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

  • Akú právnu formu môže mať spoločenstvo? 
  • Kto môže byť členom spoločenstva?
  • Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
  • Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
  • Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
  • Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
  • Aké sú skúsenosti zo zahraničia?
  • Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť? 

Program konferencie

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

09:00 – 09:10
Otvorenie konferencie 
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk a Michal Jesenič, manažér pre ENERGOKLUB
09:10 – 09:25
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny
Libor Láznička, EnergIQube   
09:30 – 09:50
Ako zriadiť energetické spoločenstvo
Richar Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska
09:55 – 10:10
Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá
Juraj Ondrejka, POLÁČEK & PARTNERS 
10:15 – 10:30
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
10:35 – 10:50
Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
11:00 – 12:30
Panelová diskusia:
Legislatívne  a motivačné podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
Moderátor: L. Láznička, EnergIQube
Panelisti: R. Modrák, J. Ondrejka, J. Karaba, M. Ilovič, T. Nemec
Riešenia pre komunitný energetický manažment
13:20 – 13:35
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC
(zástupca firmy OKTE)
13:40 – 13:55
Riešenia pre komunitný energetický manažment
(zástupca firmy ENMON)
14:00 – 14:15
Spracovanie energetických dát
Peter Chochol, spoločnosť SFÉRA
14:20 – 14:35 
Pilotná podpora vzniku energetických spoločenstiev v ČR
Jiří Stich, spoločnosť LEON TAURUS
14:40 – 16:00
Panelová diskusia:
Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
Moderátor: Libor Láznička, EnergIQube
Panelisti: zástupca spoločnosti OKTE, zástupca spoločnosti ENMON, P. Chochol, J. Stich

Registrácia. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia.

Konferencia sa uskutoční kombinovanou virtuálnou a prezenčnou formou.

ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Mohlo by vás zaujímať