Pozvánka eFocus: Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

12. 4. 2023

Portál eFocus organizuje dňa 3. mája 2023 ďalší ročník konferencie Smart metering/smart grid. Podujatie sa uskutoční kombinovanou hybridnou formou.

Na konferencii, ktorá prebehne 3. mája 2023 v Hoteli Color v Bratislave, sa dozviete:

Nekončiacou zásadnou témou v Európe, ako ja na Slovensku, je energetická kríza a neistota na trhoch s energetickými surovinami. Vzhľadom na obavy o energetickú bezpečnosť a vysoké ceny palív, ktoré zásadne vplývajú na doteraz stabilný energetický mix, štáty prijali opatrenia pre zmiernenie dopadov na priemysel aj obyvateľov. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu síce klesli, ale poukazujú na vysokú volatilitu s výraznou hrozbou opätovného prudkého nárastu, čo vplýva na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.Je na mieste zaoberať sa otázkou, ako by mali členské štáty EÚ reagovať a preskúmať vhodné scenáre a modely energetických systémov na zachovanie energetickej bezpečnosti a stability na trhu s energiami.

Zmena spôsobu doterajšieho fungovania trhu je nevyhnutná. Otázkou však je nielen to, ako vplýva neistota na kľúčových hráčov a odberateľov, ale tiež ako zmeny legislatívy – najmä nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom - reflektujú súčasné požiadavky trhu. Nové činnosti môžu pomôcť pri zabezpečení dostatočného objemu podporných služieb, seminár sa preto bude zaoberať aj tým, ako prevádzkovatelia sústav plánujú využívať tieto nové aktivity a ako sa plánuje posúvať vpred pripájanie a rozvoj OZE. Dôležitou témou bude aj zdieľanie praktických skúseností s agregáciou flexibility v susedných krajinách a odporúčania pre Slovensko.

Program  konferencie

9:10 - 9:50

Regulačné poučenia z energetickej krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a s plynom
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  • Aké možnosti majú regulačné úrady pre zmiernenie dopadov krízy a turbulentného vývoja , aby zároveň nedeformovali vnútorný trh?
  • Ktoré svoje právomoci úrad využil asú potrebné úpravy v jeho kompetenciách?
  • Aké hlavné zmeny prinášajú nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom pre jeho účastníkov a v čom sú hlavné benefity pre odberateľov?
  • Aké nové činnosti sa zavádzajú a odkedy je možné očakávať ich rozvoj na trhu?
  • Ako úrad vníma snahy EÚ o revízie smernice o vnútornom trhu s elektrinou a smernice o podpore OZE?

9:50 - 12:00

Panelová diskusia expertov

Panelisti:
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Peter Dovhun, generálny riaditeľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Miroslav Šipoš,  vedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná
Petr Klimeš, nákupca energie, E.ON ČR. Skúsenosti E.ON s agregáciou flexibility v ČR
Moderátor: Ľubica Ragulová, poradenská spoločnosť EY

12:50 - 14:50

Riešenia, prípadové štúdie, digitalizácia, technologická podpora
Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

Panelisti:
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Aktívny zákazník nevyrieši všetko 
Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Robert Maier, analytik, SFÉRA 
Flexibilita na organizovaných trhoch
Moderátor: Michal Jesenič, ENERGOKLUB

Registrácia. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia.

Konferencia sa uskutoční kombinovanou virtuálnou a prezenčnou formou.

ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Mohlo by vás zaujímať