Pozvánka eFocus: Digitalizácia trhu s (obnoviteľnou) energiou

31. 10. 2023

Portál eFocus organizuje dňa 22. novembra 2023 ďalší ročník konferencie Smart metering/smart grid. Podujatie sa uskutoční kombinovanou hybridnou formou.

Na konferencii, ktorá prebehne 22. novembra 2023 v Hoteli Color v Bratislave, sa dozviete:

Klesajúce dodávky plynu z Ruska spôsobili vážne narušenie európskych energetických trhov. Európska komisia od roku 2022 priebežne prijíma opatrenia v snahe udržať stabilitu na trhu a ochranu najslabších priemyselných odvetví a spotrebiteľov. Je však dôležité pozerať sa ďalej do budúcna za súčasnú krízu; zhodnotiť, ako by sme mohli urýchliť implementáciu REPowerEU so zvýšeným cieľom 45%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. K tomuto cieľu spolu so znížením dopadu ich volatilnej výroby má prispieť výzva MH SR na podporu kombinovaných investícií do OZE v spojení s batériovými úložiskami.

Rada ministrov Európskej únie sa zároveň dohodla na reforme európskeho trhu s elektrinou. Inštalácie obnoviteľných zdrojov budú v menšej miere podporované dotáciami, investori sa viac zameriavajú na zabezpečenie návratnosti prostredníctvom Power Purchase Agreements a Contracts for Difference, ktorých správne nastavenie môže priniesť benefity aj pre odberateľov a dodávateľov na trhu. Kde sú najväčšie riziká a ktoré príklady najlepšej praxe sa dajú uplatniť na Slovensku?

Pre umožnenie vyššej penetrácie OZE pri súbežnom zachovaní stability sústavy je nevyhnutné využiť aj ďalšie dostupné nástroje: digitalizáciu a efektívny energetický manažment. Aké postupy prináša návrh novej vyhlášky ÚRSO o pripájaní? Je sústava pripravená na mohutnejší rozvoj OZE na Slovensku?

V súvislosti so stále vysokými cenami energií je potrebné nastaviť opatrenia pre odberateľov postihnutých energetickou chudobou, ktorých jednoznačné zadefinovanie prispeje k adresnejším formám cieľovej podpory. Čo sa pripravuje v tejto oblasti? Šetrenie nákladov má tiež priniesť možnosť zdieľať vyrobené prebytky, ako sú nastavené pravidlá pre komunitnú energetiku?

Program konferencie

09:10 - 09:40

Digitalizácia energetických trhov - kde sú prínosy pre odberateľov: Pohľad ÚRSO

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

09:40 – 12:30

Podporí uplatnenie nových činností stabilizáciu cien na trhu a vyšší podiel OZE?

Moderátor:
Blahoslav Němeček, partner pre energetické poradenstvo v regióne strednej a východnej Európy, EY
Odborné prezentácie:
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Štefan Dobák, člen predstavenstva, OKTE, a.s.
Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchodu, Východoslovenská distribučná, a.s.
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
Marek Tomeš, projektový manažér, ZSE Energia, a.s.

13:30 – 15:00

Digitalizácia, agregácia, inteligentné systémy & flexibilita

Moderátor:
Libor Láznička, moderátor, nezávislý konzultant
Problematika zdieľania elektriny a energetických komunít
Účastníci:
Ľubica Jančová, matematik, vývojár, MicroStep Invest.
Cenová optimalizácia agregačných blokov
Tomáš Rajčan, vedúci úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Agregácia - prehľad stavu trhu a praktické skúsenosti
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, sféra, a.s.
Konsolidovaný inteligentný merací systém pre nové energetické služby a ESG

Registrácia. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia.

Konferencia sa uskutoční kombinovanou virtuálnou a prezenčnou formou.

ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Mohlo by vás zaujímať