Pozvánka: Diskusia k aktualizácii Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

20. 4. 2023

Platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR na budúci týždeň organizuje verejnú diskusiu k aktualizácii Integrovaného národného a klimatického plánu na roky 2021 a 2032. Partnerom podujatia je spoločnosť SPP.

Slovensko je povinné predložiť Európskej komisii návrh aktualizácie Integrovaného národného a klimatického plánu (INEKP) do 30. júna 2023 a následne samotnú aktualizáciu do 30. júna 2024. Aktuálna verzia INEKP už nezohľadňuje nové iniciatívy predložené alebo schválené na EÚ a národnej úrovni.

Predmetnú agendu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR v koordinácii s Ministerstvom životného prostredia SR. Rezort hospodárstva vlani vyzval verejnosť, aby sa zapojila do procesu formou zasielania podnetov pre revíziu a doplnenie súčasných politík a opatrení, ktoré sú súčasťou aktuálneho INEKP.

Platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje verejnú diskusiu k aktualizácii INEKP na roky 2021 a 2032, ktorá sa uskutoční už na budúci týždeň. 

  • Kedy: Utorok 25. apríl 2023, 09:00 – 12:30
  • Kde: Sídlo SPP (sála Dunaj), Mlynské nivy 44/c, Bratislava

Čo sa dozviete?

Aký je momentálny stav prípravy aktualizácie slovenského INEKP na roky 2021 – 2030? Ako prebieha koordinácia inštitúcií, účastníkov trhu a zapojenie verejnosti v tomto procese? Otázky budú môcť účastníci klásť priamo v sále alebo prostredníctvom aplikácie SLI.DO. 

PRVÝ DISKUSNÝ PANEL:

Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR 
Milan Zvara, generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR
Martin Dudák, zástupca riaditeľa divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel
Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu U. S. Steel Košice

DRUHÝ DISKUSNÝ PANEL:

Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstva hospodárstva SR 
Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SEPS 
Tomáš Šipoš, vedúci úseku regulácie, Západoslovenská distribučná
Tomáš Šimovič, vedúci pre strategické projekty, Slovenské elektrárne 
Juraj Kubica, expert, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

HARMONOGRAM PODUJATIA:

8:30 – 9:00         registrácia účastníkov a ranná káva
9:00 – 9:15          úvodná prezentácia Ministerstva hospodárstva SR
9:15 – 10:35         prvý diskusný panel
10:35 – 11:00       prestávka          
11:00 – 12:30       druhý diskusný panel
12:30                     koniec podujatia a občerstvenie

Partnerom podujatia je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel

Účasť na verejnej diskusii je bezplatná. Prihlásiť sa a rezervovať si svoje miesto môžete vyplnením registračného formulára. Počet miest je limitovaný. https://bit.ly/43nRLTr 

Mohlo by vás zaujímať