Pozvánka: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

30. 5. 2023

Spoznajte do detailov transpozičné novely zimného energetického balíka EÚ stanovujúce rámec pre rozvoj OZE na Slovensku, ako aj súvisiacej sekundárnej legislatívy. Na seminári sa bude taktiež hovoriť o nariadení Európskej komisie, ktorého cieľom je urýchliť povoľovanie nových OZE, ale aj návrhu novej smernice (RED III), ktorá má priniesť ešte ambicióznejšie ciele v oblasti zelených zdrojov.

Zdroj: Freepik
  • Kedy: Pondelok 5. júna 2023, 13:00 – 16:30
  • Kde: Konferenčné priestory spoločnosti sféra, a.s. Karadžičova 2, Bratislava

Čo sa dozviete?

  • Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR:

zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET,
zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

  • Súvisiaca sekundárna legislatíva.
  • Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Stav revízie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED III).
  • Aktuálne návrhy legislatívnych úprav v NR SR.
  • Diskusia s prednášajúcimi.

Prednášajúci

doc. JUDr. Boris Balog, PhD
Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.
Mgr. Lenka Balog Ferenčáková
Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

Rezervujte si svoje miesto na seminári

Registrácia na seminár je otvorená. Nemôžete sa zúčastniť osobne? Nevadí. K dispozícii je aj možnosť online formy seminára. Špeciálny seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

Mohlo by vás zaujímať