Potrebuje Slovensko malé modulárne reaktory? Odpoveď má priniesť štúdia

7. 9. 2023

Slovenské elektrárne spolu s partnermi získali grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov, ktorá bude posudzovať vhodnosť technológie v lokálnych podmienkach. Analýzou má prejsť celkom päť vytypovaných lokalít vrátane elektrární Vojany a Nováky alebo U. S. Steel Košice.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Malé modulárne reaktory sa dostávajú do centra pozornosti už aj na Slovensku. Dôvodom je projekt Phoenix, ktorý podporilo ministerstvo energetiky USA. Súťaž bola otvorená pre 17 krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa uchádzali o 8 mil. eur. O grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov sa uchádzali  Slovenské elektrárne spolu s partnermi. Výsledky súťaže boli oznámené v stredu (6. septembra) v Bukurešti.

Slovenské elektrárne získali grant vo výške vyše 2 mil. eur, pričom spoločnosť sa zaväzuje k spolufinancovaniu na úrovni 0,5 mil. eur. Okrem SR získali grant aj Česko a Poľsko. O ďalších krokoch v súvislosti s projektom Phoenix sa bude  hovoriť na medzinárodnom podujatí, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave. „Veľmi sa teším, že sme uspeli v medzinárodnej súťaži v tak veľkej konkurencii a že práve Slovensko bude miestom, kde tento dôležitý projekt naštartujeme. Podpora, ktorú sme dnes získali, je veľkou príležitosťou. Znamená, že Slovensko je o krok bližšie k výstavbe malého modulárneho reaktora,“ uviedol Branislav Strýčekpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Šéf najväčšieho výrobcu elektriny v krajine ďalej zdôraznil, že malé modulárne reaktory (SMR) nemajú nahradiť  existujúce jadrové zdroje na Slovensku. „Budú doplnením nášho energetického mixu s cieľom zabezpečiť dostatok energie a chrániť životné prostredie,“ doplnil ďalej Strýček v tlačovej správe. Zmysel dáva ich umiestnenie do areálov dožívajúcich uhoľných elektrární, prípadne veľkých priemyselných podnikov. Okrem samotnej dodávky elektriny je ďalším potenciálnym benefitom SMR aj vykurovanie.

V rámci štúdie realizovateľnosti sa bude posudzovať päť lokalít z pohľadu viacerých aspektov. Konkrétne pôjde o areály  existujúcich jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce, areály tepelných elektrární Nováky a Vojany alebo areál oceliarne U.S. Steel v Košiciach.

Úspešnému grantu predchádzalo memorandu o spolupráci, ktoré bolo podpísané v júni tohto roka. Signatármi memoranda sú okrem Slovenských elektrární aj Ministerstvo hospodárstva SR, U. S. Steel Košice, spoločnosť SEPS, VUJE, Úrad jadrového dozoru a STU v Bratislave.

Nasledovať bude príprava harmonogramu povoľovacieho procesu a výstavby. O termíne spustenia je predčasné hovoriť. „Prvý SMR, ktorý má byť vôbec spustený na svete, sa očakáva v roku 2029. Keby sme my mali jeden v prevádzke už v roku 2035, to by bolo fantastické, ale išlo by o veľmi optimistický scenár,“ povedal Branislav Strýček pre portál energoklub.sk.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Malé modulárne reaktory majú inštalovaný výkon do 300 MWe. Za ich špecifikum sa považuje kratšia doba výstavby a menšia investičná náročnosť vďaka potenciálu sériovej výroby. Výhodou je produkcia kompletných modulov v závode a ich následný transport na pripravenú lokalitu. Benefitom je tiež minimalizácia modulov, ktorá spočíva v integrácii komponentov primárneho okruhu do jedného modulu.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať