Podmienky pripojenia zariadení do sústavy sa zmenia. Vieme ako

2. 8. 2023

Jednotné postupy, podmienky a lehoty pri posudzovaní žiadostí o pripojenie elektroenergetických zariadení do sústavy má priniesť nová vyhláška ÚRSO. Taktiež nastaví parametre, ktoré sa pri posudzovaní zohľadňujú a náležitosti jednotlivých druhov žiadostí o pripojenie.
Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil jednotné podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy. Reaguje tak na splnomocnenie doplnené do zákona o energetike s účinnosťou od októbra minulého roku. Tiež sa majú zohľadniť ciele a priority regulačnej politiky na roky 2023 – 2027.

V súčasnosti sú podmienky pripojenia zariadení do sústavy uvedené v prevádzkových poriadkoch jednotlivých prevádzkovateľov sústav, pričom sa medzi nimi vyskytujú odlišnosti.

Podľa nových pravidiel, ktoré by sa čoskoro mali dostať do medzirezortného pripomienkovania, sa má žiadosť o pripojenie podať pred výstavbou alebo plánovanou zmenou energetického zariadenia, ako aj pri plánovanom rozšírení energetického zariadenia o zariadenie na uskladňovanie elektriny. V prípade žiadosti o pripojenie do prenosovej sústavy alebo do regionálnych distribučných sústav chce ÚRSO zaviesť možnosť podania žiadosti aj elektronickou formou. S účinnosťou od konca tohto roka pritom bude platiť ustanovenie zákona č. 309/2009, podľa ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy s počtom odberných miest viac ako 100 bude povinný umožniť výrobcovi elektriny komunikovať v elektronickej forme, najmä v súvislosti s celým procesom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy.

Nová vyhláška by po úspešnom legislatívnom procese mala nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.

Čítajte ďalej:

  • požiadavky na vypracovanie štúdie pripojiteľnosti a lehoty
  • aké parametre sa budú zohľadňovať pri posudzovaní žiadosti
  • ktoré špecifické prípady pripojenia má upravovať vyhláška
  • aké pripomienky zamestnávateľov čiastočne zohľadnil úrad

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať