Podiel OZE na Slovensku klesol druhý rok po sebe

12.2.2019

Eurostat potvrdil nepriaznivý trend vývoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V roku 2017 ich podiel na konečnej spotrebe energie opäť klesol, čím sme sa dostali pod úroveň v roku 2014 a značne vzdialili od záväzného cieľa, ktorý máme dosiahnuť už budúci rok.

Zdroj: Freepik

Do roku 2020 by mali obnoviteľné zdroje energie (OZE) pokrývať až 14 % hrubej konečnej spotreby energie na Slovensku. Oficiálne európske štatistiky už druhý rok po sebe ukazujú opačné smerovanie.

V roku 2017 tieto zdroje dosiahli úroveň len 11,5 %, pričom medziročné zníženie sa prejavilo obzvlášť v sektore výroby elektriny, ale tiež v doprave a výrobe tepla a chladu.

Zdroj: Eurostat 

Príčinu vývoja treba hľadať v domácich politikách a tzv. stop stave - regionálne distribučné spoločnosti od konca roka 2013 bránia pripájaniu nových zdrojov s inštalovaným výkonom nad 10 kW. Druhým dôvodom je však významný nárast domácej spotreby energie, ktorý súvisel s hospodárskym rastom. V roku 2017 sa totiž slovenská konečná spotreba medziročne zvýšila až o 7 %, čo bolo najviac spomedzi všetkých krajín EÚ. Spotreba elektriny vtedy prekonala rekordnú úroveň 31 TWh. 

S tým súvisí aj vzdialenie sa Slovenska a EÚ ako celku od ďalšieho stanoveného cieľa, ktorý sa má dosiahnuť v roku 2020, a to v oblasti úspor energie.

Od začiatku tohto roka platí nový zákon o podpore OZE, ktorý by mal aspoň čiastočne, t. j. v niektorých uzloch elektrizačnej sústavy umožniť pripájanie nových OZE zariadení. Firmy si tiež budú môcť na svoje prevádzky inštalovať lokálne obnoviteľné zdroje na pokrytie vlastnej spotreby elektriny.

V roku 2017 dosiahol podiel OZE v rámci celej Európskej únie úroveň 17,5 %, čo predstavovalo medziročný nárast o pol percenta. V rámci Európy si najvyššie podiely OZE udržujú severské a pobaltské krajiny. Spomedzi našich susedných krajín už svoj cieľ stihlo dosiahnuť Česko aj Maďarsko.
Zdroj: Eurostat

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK