Plyn: Určitým domácnostiam výdavky klesnú, iným stúpnu. Ušetria agrárnici

23.5.2018

Zdroj: Freepik

Od budúceho roka by sa mali poplatky, ktoré domácnosti a maloodberatelia platia za plyn, priblížiť ich reálnej spotrebe. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) totiž navrhuje, aby sa fakturácia robila podľa skutočne distribuovaného, resp. dodaného plynu. Zmenu cenovej vyhlášky zdôvodňuje zaistením efektívneho správania odberateľa, prevenciou pokút za prekročenie odobratého plynu a tiež tým, že zabráni špekulatívnemu správaniu.

Niektorým domácnostiam by sa tak účty mohli znížiť, iným naopak zvýšiť, podľa toho do ktorej tarify sú dnes zaradení a či svojou spotrebou prekračujú jej ohraničenie. V minulom roku, ktorý sa vyznačoval mrazivým začiatkom, prekročilo stanovený limit v tarife 112 tisíc domácností. Celkový počet odberateľov plynu kategórie domácnosť je približne 1,4 milióna.

Zmena vo fakturácii je pritom v nesúlade s platnou regulačnou politikou, podľa ktorej má ÚRSO vytvárať podmienky pre zavedenie taríf s väčšou váhou na fixnú časť ceny. Túto formuláciu viaceré subjekty v minulosti kritizovali, keďže odrádza odberateľov od úspor energie. Bývalé vedenie ale trvalo na tom, že prevažná časť nákladov distribútora plynu je fixného charakteru. Zdá sa, že minimálne v prípade domácností, malých podnikov a maloodberu už tento argument na regulačnom úrade neplatí.

Výhody pre agro-družstvá

Zvláštny režim poplatkov za prekročenie objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu by mali mať roľnícke a poľnohospodárske družstvá so sezónnym odberom plynu, obzvlášť tie, ktoré prevádzkujú sušičky obilia.

„Zmenou objednávania distribučnej kapacity sa pre dotknuté subjekty zníži platba za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Počet dotknutých subjektov je cca 50, ktorých náklady sa môžu znížiť celkovo o približne 200 000,- eur,“ uviedol regulátor v analýze vplyvov na podnikateľov.

Na čele ÚRSO je od minulého leta Ľubomír Jahnátek, bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Ďalšie modifikácie

Upraviť sa má aj definícia ekonomicky oprávnených nákladov a ustanovenie o reálnej miere výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC). Tento parameter slúži na výpočet povoleného primeraného zisku. Namiesto dnešnej presnej výšky 6,47 % by sa mal parameter touto hodnotou len ohraničiť „v maximálnej“ výške.

Tiež sa majú doplniť ustanovenia vyhlášky zohľadňujúce vznik nových prevádzkovateľov lokálnych distribučných sietí. Úrad zároveň spresňuje to, aké ceny môže dodávateľ pripočítať k maximálnej cene za dodávku plynu, ak distribúcia prebieha cez viacero sietí.

Už pri vyhodnotení doterajších konzultácií s regulovanými subjektmi dal ÚRSO najavo, že neakceptuje podnety týkajúce sa navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov, lebo doterajšiu úpravu považuje za dostatočnú. Vyhovel však upozorneniu o neaktuálnom odkaze na webstránku, kde sa zverejňuje trhová cena zemného plynu vstupujúca do výpočtu ceny za dodávku plynu domácnostiam a malým podnikom.

V dôsledku plánovaných zmien budú musieť dodávatelia plynu aj distribútor upraviť svoje IT systémy. Podľa odhadov ÚRSO by ich to mohlo stáť dohromady až do 4 miliónov eur.

Návrh novely cenovej vyhlášky v plynárenstve je možné pripomienkovať do 6. júna. Novým znením plynárenskej cenovej vyhlášky, ktorá má nadobudnúť účinnosť už v júli, sa bude riadiť regulácia od začiatku budúceho roka.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK