Petronela Chovaníková: Ako ďalej s podporou VÚ KVET? Chýba jasná vízia

15. 11. 2023

Kým mnohé krajiny v EÚ sa uberajú cestou podpory kogenerácie na báze plynu, na Slovensku takáto debata absentuje. Súčasná podpora domácich kogeneračných zdrojov totiž podľa Petronely Chovaníkovej zo skupiny Veolia už nedokáže flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu a je potrebné hľadať iný efektívny spôsob. V opačnom prípade môže mať SR problém s náhradou ich produkcie.

Európa na čele s Nemeckom sa v reakcii na intenzívny rozvoj obnviteľných zdrojov energie (OZE) a nárast dopytu po elektrine začína stále viac spoliehať na zemný plyn ako prechodné palivo. „V okolitých krajinách dochádza k zásadnému posilneniu zemného plynu v energetickom mixe,“ poznamenala Petronela Chovaníková, obchodná riaditeľka Energetickej divízie skupiny Veolia počas diskusie na konferencii ENERGOFÓRUM 2023.

V Nemecku vidia riešenie v kapacitných mechanizmoch

Masívny prechod na moderné zdroje s vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET) môžeme pozorovať aj v susedných krajinách. „Aktuálne Nemecko notifikuje Európskej komisii kapacitné mechanizmy pre 29 GW inštalovaného výkonu v kombinovaných zdrojoch,“ informovala s tým, že ambíciou Berlína je sprevádzkovať polovicu plánovaného inštalovaného výkonu kogeneračných zdrojov do troch rokov.

Kapacitné mechanizmy sú podporné opatrenia, ktoré môžu členské štáty zaviesť za účelom odmeniť elektrárne s cieľom zaručiť strednodobú a dlhodobú bezpečnosť dodávok elektriny.

Na Slovensku podľa Chovaníkovej absentuje debata o podpore existujúcich zdrojov VÚ KVET, ktoré môžu mať už onedlho ekonomické problémy, a síce problém hedžovať plánovanú výrobu za pozitívnu maržu. Ako ďalej podotkla, okrem výroby elektriny a tepla má súčasné portfólio kogeneračných jednotiek kľúčovú úlohu pri poskytovaní záporných frekvenčných služieb výkonovej rovnováhy pre SEPS. „Máme vysokú hraničnú užitočnosť týchto zdrojov,“ zdôraznila Chovaníková, ktorá apeluje na rozprúdenie debaty o budúcnosti týchto zdrojov. „Majú nezastupiteľnú úlohu pri výrobe tepla. Až 48 % tepla na Slovensku je dodávaných z vysokoúčinných kombinovaných zdrojov. Ako potom nahradíme toto teplo?“

Súčasná podpora VÚ KVET nie je schopná flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Možnosťou sú podľa Chovaníkovej kapacitné mechanizmy po vzore Nemecka, prípadne iná forma podpory. „Treba si povedať, čo chceme a akým smerom pôjdeme,“ zdôraznila..

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať