Oplatia sa dlhodobé kontrakty na elektrinu z OZE? Názory sa rôznia

21. 11. 2023

Na trhu s elektrinou v EÚ sa bude vďaka očakávanému rastúcemu podielu zelenej energie objavovať  krátkodobá volatilita cien komodity na burzách. V takomto prostredí podľa názoru obchodníkov môže pre časť koncových odberateľov predstavovať dlhodobý hedžing elektriny z OZE zaujímavé riešenie. 

Zdroj: Freepik

Ambíciou novej reformy trhu s elektrinou v EÚ má byť aj akcelerácia zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zabezpečiť, aby ceny elektriny boli menej závislé od kolísavých cien fosílnych palív. Špeciálny dôraz sa v redizajne kladie na zmluvy typu Power Purchase Agreement (PPA), teda dlhodobé zmluvy medzi výrobcom elektriny z OZE a koncovým odberateľom, ktoré by mohli pomôcť stabilizovať forwardové trhy v EÚ.

Pre producentov garantuje PPA zmluva vopred dohodnutú cenu za elektrinu na dobu určitú, zvyčajne sa kontrakty tohto typu uzatvárajú na 10 alebo 15 rokov. Vďaka stabilným príjmom majú výrobcovia možnosť predvídateľne investovať do svojich projektov. Odberatelia naopak získajú fixné ceny za dodávku elektriny, ktorá má navyše  garantovaný pôvod z OZE. Hoci popularita PPA kontraktov rastie aj kvôli stratégiám firiem v oblasti udržateľnosti a vzostupe ESG, názory na PPA zmluvy sa v kontexte dynamického vývoja trhu rôznia.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať