Okrem elektriny aj vodík, biometán a teplo. Česko otvára nové možnosti pre záruky pôvodu

5. 5. 2023

Spoločnosť OTE v Česku rozšírila vydávanie záruk pôvodu pre všetku elektrinu, nielen pre elektrinu, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Nový systém tamojšieho operátora trhu s rozšírenými funkciami zároveň umožňuje pracovať so zárukami pre biometán, vodík a teplo z OZE, prípadne odpadové teplo z atómiek. 

Zdroj: Freepik

Výrobcovia v Česku mali doteraz možnosť žiadať iba o vydanie záruk pôvodu na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdroj energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET). Od mája tohto roku tamojší operátor trhu, spoločnosť OTE, rozširuje možnosti aj o vydávanie záruk na všetku elektrinu, ktorá bola vyrobená a dodaná do prenosovej a distribučných sústav v ČR. Po novom budú môcť o záruky žiadať aj producenti biometánu, vodíka a tepla z OZE, prípadne tepla vyprodukovaného jadrovými elektrárňami. 

Zmena vychádza z európskej smernice transponovanej do českej legislatívy. Nové povinnosti pribudli spoločnosti OTE od začiatku tohto roka. O vydanie záruk pôvodu na energiu, ktorá bola vyrobená od 1. januára 2023 na území Českej republiky, je tak možné žiadať už teraz.

Na obslúženie zákazníkov využíva OTE informačný systém Evidencie záruk pôvodu (EZP), ktorý bol rozšírený o ďalšie funkcionality.  Podľa operátora trhu prinesie zlepšenie užívateľského rozhrania, zjednodušenie administrácie a prehľadnejšie reportovanie. OTE plánuje vydávať záruky aj v štandardoch Asociácie vydavateľských orgánov (AIB).

K ďalšej povinnosti OTE vyplývajúcej zo zákona patrí aj evidencia plnenia využitia OZE v doprave. V praxi pôjde o elektronickú evidenciu, ktorá umožní diaľkovým spôsobom vkladať a uchovávať dokumenty, ktoré sa týkajú kritérií udržateľnosti a emisií skleníkových plynov, evidovať prevody a využitie pohonných hmôt, ktoré boli vyrobené z OZE na splnenie povinnosti pre zabezpečenie minimálneho podielu biopalív, pokročilého biometánu a elektriny z OZE v sektore dopravy. Na tento účel sa bude využívať nový systém Evidencie využitia obnoviteľných zdrojov energie v doprave (EVOZED), ktorý čaká na implementáciu.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať