Od nultej verzie k plnej funkčnosti. Ako pokračuje rozbeh systému EDC?

16. 5. 2024

Energetické dátové centrum v súčasnosti plní iba nevyhnutné minimum, ale od 1. júla 2024 by mal projekt prejsť do fázy plnohodnotnej funkčnosti. Spoločnosť OKTE pripravuje nové funkcionality pre poskytovateľov flexibility, energetické spoločenstvá a prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny.

Zdroj: Freepik

Energetické dátové centrum (EDC), ktoré koordinuje spoločnosť OKTE, stopercentná dcérska firma Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, by malo onedlho vstúpiť do finálnej fázy implementácie. Projekt má zjednodušiť a urýchliť výmenu dát a umožňuje prístup na trh s elektrinou pre nových účastníkov, aktívnych odberateľov a činnosti súvisiace s agregáciou, zdieľaním elektriny a prevádzkovaním zariadení na uskladňovanie elektriny. 

Od nultej verzie EDC k plnej funkčnosti. Prebieha finálne testovanie 

Projekt centrálneho dátového skladu pod názvom DataHub sa rozbehol ešte v roku 2020, ale bol na určitý čas prerušený. Legislatívne vznik EDC ukotvila „veľká novela“ energetického a regulačného zákona z roku 2022. Samotný proces spúšťania EDC je rozdelený do viacerých fáz. V rámci prvej sa k 1. júlu 2023 spustila registrácia nových účastníkov trhu. Následne sa čakalo, kým vstúpia do účinnosti pravidlá trhu od ÚRSO a v nadväznosti na to firma OKTE zapracuje zmeny do svojho prevádzkového poriadku. K spustenie prevádzky systému EDC v minimalistickej verzii došlo 2. októbra 2023. Plná funkčnosť je naplánovaná od 1. júla 2024.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať