O výstavbu geotermálnej elektrárne na Slovensku má záujem ďalšia firma

30. 3. 2021

Spoločnosť PW Energy predstavila verejnosti svoj zámer vybudovať dva geotermálne zdroje v okrese Žiar nad Hronom. Ak by sa projekt podarilo zrealizovať, na Slovensku by premiérovo vyrástla dvojica nových zdrojov s inštalovaným výkonom vyše 12 MW, ktoré dokážu využiť energiu zemského jadra.
Zdroj: European Commision

Hoci potenciál geotermálnej energie na Slovensku je obrovský, doposiaľ sa realizované vrty na našom území dominantne využívajú na rekreačné účely, čiastočne na vykurovanie v systémoch CZT alebo pre potreby poľnohospodárstva. Ľady sa pohli v prípade možnej výstavby geotermálnej elektrárne pri obci Ďurkov, ktorú plánuje realizovať spoločnosť Geoterm Košice vo vlastníctve SPP Infrastructure. Tá by okrem produkcie elektriny mohla zásobovať teplom mesto Košice. No Slovensko na svoju prvú geotermálnu elektráreň čaká. 

Medzitým sa objavil ďalší potenciálny investor. Firma PW Energy so sídlom v Košiciach pripravuje projekt neďaleko Žiaru nad Hronom. „Prírodné podmienky na Slovensku prajú výrobe elektrickej energie z geotermálnych zdrojov, pretože vytvárajú predpoklad výskytu dostatočne horúcej vody. Splnená je aj druhá podmienka – priepustná štruktúra horninového podložia, odkiaľ sa táto voda čerpá,“ uviedol projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

Zdroje sa majú nachádzať v katastrálnom území obce Lovča a Horné Opatovce v Žiari nad Hronom. Obidve strediská sú od seba vzdialené len 3 kilometre. Projekt si vyžiada záber 1,5 hektára pôdy. Uvažovaný inštalovaný elektrický výkon sa môže pohybovať od 12,6 do 13 MWe.

Výber lokality je výsledkom geologického prieskumu, na ktorom spolupracovali domáci a zahraniční experti. „Všetci odborníci potvrdili vyhovujúce hydrogeotermálne podmienky práve v oblasti Žiaru a ako ďalší krok odporučili realizáciu prieskumného vrtu,“ dodal Mašek.

„Celkový potenciál Žiarskej kotliny sa predpokladá na úrovni minimálne 20 MWe. To znamená, že elektrina z geotermálnej energie by mohla zásobovať zhruba 50-tisíc domácností,“ doplnil Mašek. Zostatkové teplo by sa mohlo využiť na vykurovanie okolia. 

Na akom princípe funguje binárny cyklus?

V prípade realizácie budú geotermálna elektrárne využívať tzv. binárny cyklus. V rámci neho prebieha efektívna cirkulácia vyčerpanej horúcej voda v uzavretom systéme bez toho, aby prišla do kontaktu s blízkym okolím. Tým sa docieli to, že energeticky využitá voda, ktorá odovzdá svoje teplo, po ochladení putuje cez reinjektážny vrtu naspäť pod zemský povrch.

Využitie potenciálu geotermálnej energie si vyžiada vrty v hĺbke 3 - 4 kilometre. Voda zo zeme s teplotou 140 - 150 °C sa dostáva na povrch, kde cez ohrev pracovnej kvapaliny vytvára paru, ktorá poháňa turbínu generátora. Vyrobená elektrina sa potom dodáva do siete. 

Predpokladané investičné náklady prvej fázy žiarskeho projektu dosahujú 108 – 120 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného zámeru investora, ktorým sa zaoberajú úrady v procese EIA. 

S výstavbou chce investor začať už v roku 2022. Dokončenie projektu sa očakáva o štyri roky neskôr, začiatkom roku 2026. Investovanie do geotermu všade na svete prináša do regiónu ďalšie investície, čo môže znamenať vytvorenie nových pracovných miest, podporu poľnohospodárstva a cestovného ruchu,“ dodal Mašek. Každá elektráreň by dokázala trvalo zamestnať minimálne dvoch stálych pracovníkov. Ďalší štyria zamestnanci by boli na mieste príležitostne počas údržby alebo opráv. Zvyšok personálu by pracoval v administratíve.

Projekt sa môže realizovať v dvoch variantoch

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať