O štatút prioritného projektu EÚ bojuje aj nový zásobník plynu v Kapušanoch

4.3.2019

O miesto v zozname prioritných projektov EÚ v plynárenstve sa uchádza niekoľko kandidátov zo Slovenska. Novinkou je projekt spoločnosti Nafta so zámerom vybudovať podzemný zásobník vo Veľkých Kapušanoch.

Zdroj: Freepik

Minulý týždeň spustila Európska komisia konzultačný proces k pripravovanému novému zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI). Odborná aj laická verejnosť sa môže vyjadriť k jednotlivým kandidátom do polovice mája 2019. O pridanie do zoznamu sa premiérovo uchádza projekt podzemného zásobníka plynu vo Veľkých Kapušanoch. Nachádzať sa má na mieste vyťaženého ložiska horľavého plynu Ptrukša v blízkosti tamojšej kompresorovej stanice.

Zoznam infraštruktúrnych projektov PCI sa aktualizuje každé dva roky. Jeden zo strategických investičných projektov Nafty bol zároveň zaradený do desaťročného plánu rozvoja siete domáceho prepravcu Eustream.

Uvedenie do prevádzky je plánované na rok 2023. Spusteniu majú podľa zverejnených informácií predchádzať dvojročné stavebné práce.

Začlenením do zoznamu PCI by projekt získal viacero výhod. Pre firmu Nafta je prirodzene najzaujímavejšia možnosť čerpať finančný príspevok z európskych mechanizmov, osobitne Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Investičné náklady nie sú známe. Pred tromi rokmi sa v časopise Slovgas skloňovala suma 210 miliónov eur.

Výhodou strategická poloha

Ako jeden z argumentov pre zaradenie do zoznamu PCI uvádza Nafta bezpečnosť dodávok v regióne. Nový zásobník by podporil budovanie koridoru severojužných prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas). Lepšie využívanie existujúcej plynárenskej infraštruktúry by zvýšilo flexibilitu systému.

Posilnenie integrácie trhov v plynárenskom uzle Veľké Kapušany má podľa žiadateľa prispieť k cenovej konvergencii medzi SR, Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou, ale aj krajinami na Balkáne. Benefitovať z neho môže hlavne Varšava, ktorá aj vďaka momentálne budovanému poľsko-slovenskému prepojeniu získa prístup k novej skladovacej kapacite a zlepší tak svoje plnenie pravidla „N-1“ podľa európskeho nariadenia o bezpečnosti dodávok.

Ako príklad dáva predložený materiál spustenie reverzného toku s Ukrajinou, ktoré zintenzívnilo obchodovanie na virtuálnom obchodnom bode. V kontexte budúceho prepojenia sa podobný scenár očakáva aj pri Poľsku. 

Technické parametre zásobníka

Skladovacia kapacita zásobníka bude na úrovni 340 miliónov metrov kubických (m3) plynu. Jeho ťažobný a vtlačný výkon je projektovaný na 3,8 miliónov m3 denne. Podľa spoločnosti Eustream nebude potrebné navyšovať kapacitu pripojenia medzi zásobníkom a prepravnou sieťou - existujúca kapacita je dostatočná. 

Technologické riešenie by nemalo zvyšovať uhlíkovú stopu. Na pohon zásobníka sa má využívať odpadové teplo z turbín v kompresorovej stanici. Zaujímavosťou je, že zásobník má podporovať koncept power-to-gas. Podzemná štruktúra bude prispôsobená na vtláčanie zmesi plynu a vodíka s koncentráciou vodíka do 10 %. Nadbytočná elektrina z OZE by sa tak mohla pomocou elektrolýzy premeniť na vodík a uskladňovať v zásobníku.

Zásobníky plynu na Slovensku

Základnou úlohou zásobníkov je zabezpečiť bezpečnosť dodávok v prípade ich možného výpadku a vykrývať sezónne rozdiely v spotrebe. Skladovacie kapacity sú dôležitým nástrojom aj pri obchodovaní s plynom.

Na Slovensku sú zásobníky vďaka vhodným geologickým štruktúram sústredené na západnom Slovensku, prevažne na Záhorí. Prevádzkovateľmi sú spoločnosť Nafta a spoločnosť Pozagas. K dispozícii je aj podzemný zásobník SPP Storage (vo vlastníctve SPP Infrastructure) nachádzajúci sa na území ČR, ktorý je však prepojený so slovenskou plynárenskou sieťou.

Slovensko má v súčasnosti k dispozícii celkovú skladovaciu kapacitu 3,93 miliárd m3 plynu.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK