O akých zmenách uvažuje SEPS pri obstarávaní podporných služieb v roku 2025?

11. 6. 2024

Spoločnosť SEPS pracuje na stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb. Riešiť sa má aj prepad dodávok regulačnej elektriny v letnom období, ku ktorému prispievajú odstávky výroby teplárenských zariadení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy preto uvažuje nad vytvorením špeciálneho ročného pásmového produktu. K najväčším výzvam SEPS v nadchádzajúcom období patrí pripojenie k platformám na cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Jednou z najdôležitejších úloh Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) je zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (PpS). Na trh s PpS na Slovensku malo v poslednom období vplyv viacero faktorov. Odstavením výroby z uhlia v elektrárňach v Novákoch a Vojanoch došlo k strate časti disponibility, hoci uvedené zdroje boli v prevádzke už len v minimálnom režime. Na poskytovanie PpS a prevádzku sústavy má vplyv výroba elektriny z OZE aj rozmach batériových systémov. Dlhodobým problémom je výpadok teplárenskej výroby v lete, ktorý by však mohol zmierniť nový produkt SEPS.

O podrobnostiach informoval Jaroslav Kubinec, výkonný riaditeľ sekcie obchodu spoločnosti SEPS, na konferencii Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF) v Karlových Varoch.

Jaroslav Kubinec v rámci svojho príspevku zdôraznil dôležitosť teplárenských prevádzok v oblasti sekundárnej regulácie (aFRR). Spoločnosť SEPS v súčasnosti pripravuje stratégiu zabezpečenia dostatočného objemu PpS. V rámci nej uvažuje o vytvorení špeciálneho pásmového produktu pre teplárne. Ten by podľa zástupcu SEPS nebol cenovo výhodnejší, ale jeho nastavenie by motivovalo teplárov, aby poskytovali PpS aj v letných mesiacoch.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať