Nový odberateľ ako ťarcha? Kríza obnažila nedostatky inštitútu DPI

12.10.2021

O bývalých odberateľov spoločnosti Slovakia Energy, ktorí spadli do záchrannej siete DPI, sa na trhu žiadna bitka nekoná. Štátny SPP je ochotný dodávať im plyn za regulované cenníkové ceny aj napriek tomu, že na tom prerobí, pretože plyn musí dodatočne nakúpiť na burze. Problémom je elektrina. Štát by chcel, aby dodávatelia DPI urobili to isté, ale zahraniční akcionári požadujú kompenzácie. O zákazníkov Slovakia Energy nestoja alternatívni hráči, pre ktorých by boli straty likvidačné.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Rozsah prípadu firmy Slovakia Energia vyplavil viacero nedostatkov inštitútu dodávateľa poslednej inštancie (DPI). Ani Ministerstvo hospodárstva (MH) SR nepovažuje súčasné nastavenie inštitútu DPI za ideálne a chystá jeho reformu. „Chceme zmeniť fungovanie inštitútu DPI, pretože nepovažujem za správne, že dodávateľ so záväzkami odíde zo Slovenska bez toho, aby mal akýkoľvek postih. A nechá pritom "na holičkách" svojich 300-tisíc zákazníkov, o ktorých sa následne musia postarať dodávatelia poslednej inštancie. A treba priznať, že na to finančne aj nemalou sumou doplatia,” vysvetlil pre energoklub.sk štátny tajomník MH Karol Galek. K legislatívnym zmenám však príde až na budúci rok. 

Odchod Slovakia Energy zo slovenského trhu s dodávkami energií aktuálne skúmajú právnici MH. Ak sa preukáže, že alternatívny dodávateľ porušil platnú legislatívu, Galek spoločne s ministrom hospodárstva Richardom Sulík nevylučujú právnu dohru. Problém vidia v tom, že časť energií, ktoré mala Slovakia Energy zazmluvnenú na forwardových trhoch (údajne až 70 % objemu), chce materská Bohemia Energy použiť na vykrytie svojich potrieb v Česku.

Štátny SPP preberie zákazníkov Slovakia Energy za regulované cenníkové ceny

Pri dodávke plynu mal Slovakia Energy zhruba 120-tisíc zákazníkov, ktorých už v piatok (8. októbra 2021) prebral dodávateľ poslednej inštancie, Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Keďže podnik je v stopercentnom vlastníctve štátu, ministerstvu sa podarilo s vedením SPP vyrokovať, že odberateľom budú účtované štandardné regulované ceny. Minister hospodárstva Richard Sulík pripustil, že SPP v dôsledku toho vytvorí finančnú stratu, ktorá bude čiastočne kompenzovaná tým, že štátna firma poľahky získa nových zákazníkov.

Situácia je zložitejšia pri dodávke elektriny. V tomto segmente mala Slovakia Energy 174-tisíc odberateľov, ktorých prebrala trojica tradičných veľkých dodávateľov (ZSE Energia, SSE a VSE) v závislosti od toho, do ktorého regionálneho distribučného územia patrí odberné miesto. Štát má v týchto firmách väčšinový podiel 51 %, ale manažérsku kontrolu majú zahraniční akcionári, ktorí si chránia svoje obchodné záujmy. Od štátu žiadajú kompenzácie za to, že musia pre bývalých odberateľom Slovakia Energy dokúpiť drahú elektrinu na burze.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Odberatelia Slovakia Energy môžu byť v režime DPI po dobu 3 mesiacov. Počas tohto obdobia im je dodávaná elektrina na základe špeciálnej sadzby DPI. Vzorec na jej výpočet určuje regulátor. Sadzba pre domácnosti je zložená z mesačnej platby za odberné miesto a ceny za silovú elektrinu naviazanú na burzu, ktorá napríklad v cenníku DPI od firmy ZSE Energia predstavuje 183,9 EUR/MWh bez DPH, čo je vyše trojnásobok štandardnej regulovanej ceny. 

Dotknutý odberateľ sa kedykoľvek počas tohto obdobia môže rozhodnúť pre výber nového dodávateľa. Ak domácnosť po skončení režimu DPI naďalej odoberá elektrinu od dodávateľa, ktorý mu zabezpečoval DPI, dodávateľ poslednej inštancie je povinný odberateľovi elektriny refundovať rozdiel medzi cenou za DPI a cenou dohodnutou v štandardnej zmluve. 

Ak by dodávatelia DPI natrvalo prevzali odberné miesta Slovakia Energy za regulované ceny, podľa prepočtov MH by si to vyžiadalo dodatočné náklady pre rok 2022 na úrovni 31 miliónov eur. Sulík zároveň zdôraznil, že akékoľvek kompenzácie zo strany štátu odmieta. V prípade nezáujmu dodávateľov DPI o zákazníkov Slovakia Energy navrhuje, aby štátny SPP prebral aj odberateľov v elektrine, čo naráža na odpor troch hráčov, ktorí údajne pohrozili aj žalobami.

Situáciu podľa Richarda Sulíka sťažila firma OKTE, stopercentná dcéra SEPS, ktorá podľa neho predčasne ukončila zmluvu o zúčtovaní odchýlky s firmou Slovakia Energy. „Bez varovania dovolili Slovakia Energy zrušiť dvojtýždňovú výpovednú lehotu,“ povedal minister.

Ku kritike sa pridal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý tiež upozornil na neočakávané ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky medzi firmou OKTE a Slovakia Energy dňa 7. októbra 2021. Podľa ÚRSO tým bolo ukončená podnikanie spoločnosti a zákazníci boli presunutí z režimu regulovaných cien do režimu cien DPI od 9. októbra 2021. „Týmto krokom spoločnosť OKTE skomplikovala ÚRSO dôsledne a v adekvátnom časovom horizonte posudzovať žiadosť Slovakia Energy o zrušenie podnikania najmä s ohľadom na maximálne možné zmiernenie dopadov na dotknutých odberateľov,“ uviedol šéf ÚRSO Andrej Juris.

Riešenie pre dodávku elektriny v režime DPI chce MH dotiahnuť tento týždeň

V nátlakovom prístupe rezortu hospodárstva vidí problém aj šéf jedného z najväčších alternatívnych dodávateľov energií na Slovensku, spoločnosti Magna Energia. „Princíp DPI je správny, menej správny je prístup štátu (MH), ktorý tlačí na manažérov dodávateľov DPI, aby poskytovali dodávku za štandardné ceny,“ poznamenal pre informačný portál energoklub.sk Martin Ondko, predseda predstavenstva. „Akceptovaním takéhoto politického želania sa každý vedome stáva nedobrým hospodárom a neháji záujmy akcionárov.“ 

Nájsť východisko bude zložité. „Pokiaľ budú ceny kompenzované je namieste sa zamýšľať o princípoch hospodárskej súťaže na liberalizovanom trhu s energiami,“ napísal Ondko. „Pokiaľ kompenzované nebudú, možno očakávať nespokojnosť spoluakcionárov dodávateľov DPI."

O zákazníkov Slovakia Energy alternatívni hráči nestoja. Straty by boli likvidačné

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK