Novela zákona o OZE vyšla v Zbierke zákonov

13.11.2018

Zásadné zmeny legislatívy v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov (OZE) a kogenerácie elektriny a tepla boli publikované v Zbierke zákonov. Účinnosť nadobudnú od začiatku budúceho roka.

Zdroj: Freepik

Centrálna správa systému podpory pod taktovkou OKTE, paralelné systémy podpory formou doplatku pre zariadenia do 500 kW a príplatku pre zariadenia s vyšším inštalovaným výkonom, inštitút lokálneho zdroja či možnosť kompenzácií časti nákladov na podporu OZE pre energeticky náročný priemysel. To sú novinky, ktoré sa postupne začnú od 1. januára 2019 dostávať do praxe.

Ministerstvo hospodárstva bude každoročne zverejňovať maximálny objem výkonu, ktorý je možné do sústavy pripojiť, či už ako zariadenie s finančnou podporou alebo ako nedotovaný lokálny zdroj. Realitou sa majú stať aukcie, ktoré sú trhovo orientovaným mechanizmom podpory výstavby nových výrobných zariadení.

V primárnej legislatíve sa tiež zadefinovala tarifa za prevádzkovanie systému a jej zložka určená na podporu OZE a tiež neoprávnené dodávanie do sústavy. Výrobcovia elektriny budú musieť mať povinne uzavretú zmluvu o prístupe do sústavy, pri ktorom tiež došlo k úprave definície.

Značná časť subjektov pôsobiacich v sektore energetiky hodnotí novelu zákona 309/2009 pozitívne. Zaujímavosťou je, že jej v slovenskej Zbierke zákona prislúcha označenie číslom 309/2018.

Keďže dochádza k úprave legislatívy, ktorá súvisí s právom EÚ v oblasti podpory OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby a tiež v oblasti štátnej pomoci, novú verziu predpisu ešte musí odsúhlasiť Európska komisia v rámci procesu notifikácie.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK