Novela zákona o OZE pokročila. Smeruje do vlády

13.8.2018

Nový centralizovaný systém administrácie podpory a vykupovania elektriny by sa mali do praxe dostať v roku 2020. Lokálny zdroj aj niektorí teplári budú oslobodení od tarify za prevádzkovanie systému. Prinášame prehľad niektorých zmien v návrhu.

Zdroj: Freepik

Po náročnom pripomienkovaní prešiel návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch a kogenerácii viacerými úpravami. Ministerstvo hospodárstva dostalo viac ako 600 pripomienok, z toho 475 bolo zásadných. Akceptoval len 190 z nich, z toho 105 zásadných, a čiastočne akceptoval asi stovku pripomienok. Väčšina podnetov zo strany firiem, asociácií a verejnosti tak nebola vypočutá.

Ministerstvo hospodárstva (MH) navrhlo účinnosť zákona od začiatku budúceho roka, avšak rok 2019 má byť prechodným a slúžiť na prípravu zavádzania nadchádzajúcej reformy do praxe.

V budúcom roku teda bude výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zo zariadení na vysoko účinnú kogeneráciu elektriny a tepla (VÚ KVET) naďalej na pleciach troch regionálnych distribútorov a obchodníkov z ich materskej skupiny. Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave a zmluvy o doplatku majú zaniknúť až k 1. januáru 2020, kedy najskôr nadobudnú účinnosť nové zmluvy o povinnom výkupe elektriny a zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Iný výkupca a jeden zúčtovateľ podpory

Na základe mnohých pripomienok MH súhlasilo so spojením pôvodne navrhovaných dvoch samostatných entít – výkupcu elektriny a určeného subjektu zúčtovania, ktorý preberá zodpovednosť za odchýlku výrobcu – do jedného inštitútu. Predtým ho ministerstvo chcelo definovať ako dodávateľa elektriny, aktuálne sa už v definícii uvádza pojem subjekt zúčtovania. Výkupcu bude ministerstvo hospodárstva vyberať formou aukcie alebo ho priamo určí. Za nové činnosti bude mať výkupca elektrina nárok na odplatu, ktorej výška buď vzíde z aukcie alebo ju určí ÚRSO v konaní o cenovej regulácii.

Od roku 2020 sa centrálnym zúčtovateľom podpory stane spoločnosť OKTE.

Táto firma zároveň od roku 2020 preberie všetky činnosti spojené so zárukami pôvodu zelenej elektriny, pričom dohľad bude naďalej vykonávať ÚRSO, ktorý ich má teraz na starosti. Ide o nové paragrafy 8a a 8b, ktoré do zákona pribudli na základe požiadavky OKTE.

Formy podpory

Zariadenia OZE a VÚ KVET, ktoré získajú podporu do konca tohto roka, ju môžu naďalej poberať počas priznaných 15 rokov alebo môžu prejsť na podporu príplatkom.

Tá bude základnou formou pre všetky nové zariadenia s inštalovaným výkonom nad 500 kW, ktorí budú súťažiť v rámci výberových konaní a elektrinu priamo predávať obchodníkovi na trhu.

Začiatok aukcie na zariadenia výrobcov elektriny s právom na podporu a ďalšie podmienky ministerstvo zverejní najmenej dva mesiace vopred na svojom webovom sídle a tiež v Obchodnom vestníku.

Doplnkovým systémom pre nových výrobcoch do 500 kW vrátane budú výkupné ceny a doplatok s využitím nového inštitútu výkupcu elektriny. Táto forma podpory sa však má poskytovať len do konca roka 2033. MH tiež špecifikovalo definíciu ceny vykupovanej elektriny, keďže pripomienkujúcim subjektom nebolo jasné, čo znamená predpokladaná trhová cena upravená o priemerný koeficient.

Podpora sa nebude vzťahovať na ostrovné prevádzky, ktoré sú trvalo oddelené od sústavy.

Doplatok budú môcť získať len zariadenia OZE využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd. Tiež sa bude vzťahovať na elektrinu vyrobenú VÚ KVET v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom (CZT) a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %. Pred pripomienkovaním ministerstvo požadovalo úsporu najmenej 15 %.

Ďalšie ústupky teplárom

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK