Nové pravidlá trhu ÚRSO zintegrujú viacero predpisov v elektrine a plyne

6. 2. 2024

Regulátor pripravuje novelizáciu vyhlášok o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom. Zámerom úradu je od 1. júla 2024 integrovať do dvoch „veľkých“ vyhlášok všetky súvisiace predpisy v elektroenergetike a plynárenstve. V prvej fáze sa zasielaním podnetov môžu zapojiť nielen účastníci trhu, ale aj široká verejnosť.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli premiérovo prijaté v júli 2023. Len krátko potom, čo vyhlášky vstúpili do účinnosti regulačný úrad rozbehol ich prvú novelizáciu. Po skončení procesu MPK zasiahlo do procesu nové vedenie ÚRSO. Z pôvodného návrhu sa do finálneho znenia dostalo len minimum. Ako ešte vlani vysvetlil pre energoklub.sk predseda ÚRSO Jozef Holjenčík, zámerom je integrovať do dvojice „veľkých“ vyhlášok v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva všetky súvisiace právne predpisy. „Našou víziou je nemať množstvo rôznych vyhlášok, ale jednu, ktorá bude obsahovať všetko. To isté platí pre cenovú vyhlášku v plynárenstve,“ povedal šéf ÚRSO. „Do účinnosti by mali vyhlášky vstúpiť od 1. júla 2024.“

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tento týždeň spustil legislatívny proces pripravovanej novely vyhlášky č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Verejnosť sa môže už teraz v rámci predbežnej informácie zapojiť do legislatívneho procesu zaslaním návrhov a podnetov na portáli Slov-Lex do 16. februára 2024. To iste platí aj pre chystanú novelu č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete. Spustenie riadneho medzirezortného pripomienkového konania (MPK) oboch vyhlášok sa očakáva počas apríla 2024.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Pripravovaná zmena pravidiel trhu: Čo zamýšľa ÚRSO?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať