Nová vyhláška ÚRSO. Čo sa zmení v cenovej regulácii v plynárenstve?

11. 6. 2021

Cenovú reguláciu v plynárenstve na Slovensku čaká viacero zmien. Potreba novej vyhlášky podľa regulátora vyplynula z aplikačnej praxe, ale aj z prispôsobenia sa európskym a domácim legislatívnym úpravám. Niektoré z navrhovaných noviniek sa prejavia už v tohtoročných cenových konaniach pre dodávku plynu v roku 2022.

Zdroj: EPH

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil novú vyhlášku 223/2016 Z. z., ktorou sa na Slovensku ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky 206/2018 Z. z.. Návrh nového právneho predpisu reflektuje aktualizáciu súčasného regulačného obdobia, ktoré sa predĺžilo o jeden kalendárny rok do 31. decembra 2022. Ďalšie navrhnuté zmeny vyplývajú z aplikačnej praxe ostatných rokov a z potreby implementovať sieťový predpis EÚ o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu. Vyhláška sa má aktualizovať aj v kontexte viacerých zmien, ktoré vyplývajú z novej energetickej legislatívy Európskej únie. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať