Nová skladovacia povinnosť je pre nás finančné bremeno, bránia sa dodávatelia plynu. Navrhujú riešenie

28. 7. 2022

Ďalšia finančná ťarcha? Dodávatelia kritizujú návrh, na základe ktorého budú musieť v závislosti od svojho trhového podielu povinne uskladňovať zemný plyn v zásobníkoch. Za jednoduchšie riešenie považujú preniesť skladovaciu povinnosť na štátom určený subjekt. Centralizácia je podľa nich finančne menej zaťažujúca pre menších hráčov, ktorí aktuálne čelia kritickej situácii na trhu s energiami.

Zdroj: EPH

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstavilo minulý mesiac návrh novely zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Novelizácia vznikla ako priama reakcia na aktuálne udalosti v plynárenstve a nariadenie Európskej komisie, podľa ktorého musia byť zásobníky plynu v členských krajinách EÚ na minimálne 80 % ich kapacity už k 1. novembru 2022, v ďalších rokoch sa ráta s navýšením až do výšky 90 %.

Zámerom novely je mať k 1. novembru týmto spôsobom uskladnený zemný plyn v zásobníkoch v objeme na úrovni 1,5 mld. metrov kubických, čo predstavuje približne 30 % ročnej spotreby na Slovensku. Celková skladovacia povinnosť sa má prerozdeliť medzi dodávateľov. Množstvo, ktoré budú povinní uskladniť, sa vyráta podľa ich trhového podielu, pričom výpočet bude mať na starosti spoločnosť SPP - distribúcia, ktorá je prevádzkovateľom distribučnej siete a plní tiež úlohy plynárenského dispečingu.

ZDE: Centralizované riešenie by bolo efektívnejšie 

Zavedenie skladovacej povinnosti plynu považuje Združenie dodávateľov energií (ZDE) za ďalšie finančné bremeno, ktorému by museli čeliť slovenskí dodávatelia v čase kritickej situácie na trhu s energiami, kedy sa musia vysporiadať s volatilitou na burze a nízkou likviditou. ZDE argumentuje tým, že pri zvýšenom tlaku môžu niektorí dodávatelia stratiť schopnosť plniť si záväzky voči svojim odberateľom.

Nová skladovacia povinnosť by mala podľa názoru ZDE negatívny dopad na cash-flow dodávateľov, keďže budú povinní uhradiť cenu za nákup veľkého objemu plynu do zásobníkov, ako aj finančným garanciám. Reálna návratnosť investície sa však dostaví až v čase dodanie, teda o 6 až 9 mesiacov.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať