Názor: Aký je potenciál e-palív pri dekarbonizácii dopravy?

31. 5. 2023

O výhodách a rizikách prechodu na syntetické palivá píše v názorovom príspevku analytik Michal Sura, odborný poradca Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Zdroj: Freepik

Európska únia schválila, že vozidlá so spaľovacími motormi budú môcť byť vyrábané aj po roku 2035, ak budú tankovať výlučne uhlíkovo neutrálne syntetické palivá, označované aj ako e-palivá (e-fuels).

E-palivá sú uhlíkovo neutrálne syntetické uhľovodíkové palivá vyrobené zo zeleného vodíka a biogénneho kysličníka uhličitého (CO2). Zelený vodík sa získava elektrolýzou vody a využitím ekologickej elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Biogénny kysličník uhličitý je možné získať aj ako vedľajší produkt z fermentačných procesov. Podmienku biogénnosti spĺňa aj CO2 zachytený zo spalín biomasy. Problematický je však už CO2 zachytávaný zo spalín z výroby ocele a cementu. V budúcnosti sa uvažuje aj o zachytávaní CO2 zo vzduchu (DAC), ale táto metóda záchytu CO2 je mimoriadne energeticky náročná.

Hlavnou nevýhodou e-palív je ich veľmi nízka účinnosť. Premena elektriny z OZE na palivo spotrebuje obrovské množstvo energie. Navyše spaľovací motor ma dosť nízku účinnosť v porovnaní s elektromobilom. Elektroauto prejde s tou istou vstupnou energiou asi sedemkrát väčšiu vzdialenosť.

Ďalšou nevýhodou je vysoká cena e-palív, ktorá bude o dosť vyššia v porovnaní s fosílnymi palivami, pretože cena zeleného vodíka je stále dosť vysoká.

Súčasná technológia výroby e-palív je stále v demonštračnom rozsahu. Je veľmi otázne, či sa e-palivá skutočne presadia na pohon osobných automobilov. Problémom zrejme bude aj vyrobiť dostatočné množstvo e-palív, hlavne čo sa týka množstva zeleného vodíka a biogénneho CO2.

E-palivá majú potenciál slúžiť ako „premosťovacie“ palivá na krátkodobú dekarbonizáciu lietadiel, lodí, ťažkých nákladných vozidiel a lokomotív, kým sa nevyvinú pohonné systémy s nulovými emisiami pre tento sektor. Lietadlá a lode poháňané uhľovodíkovými palivami budú v prevádzke ešte dlhý čas, aj niekoľko desiatok rokov, kvôli ich veľmi vysokej nadobúdacej hodnote. Takže aj keby došlo k objavu bezemisného pohonu pre tento typ dopravných prostriedkov, tak nebude možné tieto drahé dopravné prostriedky zlikvidovať. Bolo by to finančne veľmi neefektívne. 

Autor: Michal Sura

Energetický a dopravný analytik.

V súčasnosti pôsobí ako odborný poradca Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Mohlo by vás zaujímať